Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Miljöpartiets valfilm 2018.

Nu går vi till val med planetens viktigaste fråga.
Vill du göra en skillnad och engagera dig i grön politik?

Senaste nytt

Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Rune Wästerby partisekreterare. Styrgruppen har träffats 2 -3ggr/månad och haft löpande kontakter via telefon och mail. Kommungruppen Kommungruppen har möte varje månad inför Kommunstyrelsen. I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten. [...]

Read More