Välkommen till Miljöpartiet Skellefteå

Skellefteå öppnar internkommunikation för Miljöpartiet i hela Sverige!

I väntan på att något bättre skall komma från riksorganisationen så beslutade i måndags MP Skellefteå att starta ett webbsite med ett diskussionsforum för medlemmar i miljöpartiet. Idag, onsdag, presenterar vi mpmedlem.se

Detta medlemsforum har startats och drivs av Miljöpartiet Skellefteå. Detta forum är till för ALLA miljöpartister i hela Sverige. Anledningen till skapandet av denna sida är att det ännu inte existerar något fungerande forum där medlemmarna, helt fritt, kan kommunicera med varandra.

Miljöpartiet Skellefteå tror på frihet och öppenhet, inte bara i ord, utan även i handling. Ni är här välkomna att tala politik, aktuella frågor och motioner. Tillsammans kan vi då bygga starkare band mellan oss och kanske lösa problem som kräver att vi hjälps åt.

Beslutet att göra detta togs 2016-09-19 och protokollet från detta möte finns att läsa här på MP Skellefteås hemsida.

Vänliga hälsningar från MP Skellefteå