Uppdrag Miljöpartiet Skellefteå

På denna sida listar vi personer som har uppdrag åt Miljöpartiet Skellefteå. Vi listar dock bara dom som godkänt att vi publicerar den informationen på hemsidan.

Kommunfullmäktige

Hans Brettschnider, gruppledare. E-post: hans@hbadventure.se, Telefon: 070-377 74 48

Rune Wästerby, ledarmot. E-post: wasterby@gmail.com, Telefon: 073-805 16 66. Personlig blogg

Daniela D´Angelo Wikström, ledamot

Jan-Erik Engman, ersättare. E-post: jan-erik.engman@mp.se, 0703-79 52 17

Kommunstyrelsen

Hans Brettschnider, ledarmot. E-post: hans@hbadventure.se, Telefon: 070-377 74 48

Tekniska nämnden

Rune Wästerby, vice ordförande. E-post: wasterby@gmail.com, Telefon: 073-805 16 66. Personlig blogg

Bygg- och miljönämnden

Anders Hård, ledaremot. E-post: anders.hard@mp.se, Telefon: 070-641 9767

Fritidsnämnden

Nicklas Mossberg, ledaremot. E-post: niklasmossberg@hotmail.com, Telefon: 070-686 85 11

Nämnden för support och lokaler

Hans Brettschnider, vice ordförande, E-post: hans@hbadventure.se, Telefon: 070-377 74 48

Skellefteå Kraft AB

Ingegerd Saarinen, ledarmot. E-post: ingsaar@gmail.com, Telefon: 070-524 49 79

Personalnämnden

Jan-Erik Engman, ersättare. E-post: jan-erik.engman@mp.se, 0703-79 52 17

Styrelsen Miljöpartiet Skellefteå

Eva Lindberg, ordförande.

Lasse Johansson, ledamot. E-post: lasse.johansson@mp.se. Telefon: 070-568 35 26

Ersättare:

Benny Lindqvist. Telefon: 0730-42 08 58

 

Valberedningen

Jan-Erik Engman, sammankallande. E-post jan-erik.engman@mp.se, 0703-79 52 17

Rune Wästerby, ledamot. E-post: wasterby@gmail.com, Telefon: 073-805 16 66. Personlig blogg

Karin Risberg, ledamot.