Uppdrag Miljöpartiet Skellefteå

På denna sida listar vi dom personer som har uppdrag åt Miljöpartiet Skellefteå. Vi listar dock bara dom som godkänt att vi publicerar den informationen på hemsidan.

Kommunfullmäktige

Hans Brettschnider, gruppledare. E-post: hans@hbadventure.se, Telefon: 070-377 74 48

Rune Wästerby, ledarmot. E-post: wasterby@gmail.com, Telefon: 073-805 16 66. Personlig blogg

Kommunstyrelsen

Hans Brettschnider, ledarmot. E-post: hans@hbadventure.se, Telefon: 070-377 74 48

Tekniska nämnden

Rune Wästerby, vice ordförande. E-post: wasterby@gmail.com, Telefon: 073-805 16 66. Personlig blogg

Bygg- och miljönämnden

Anders Hård, ledaremot. E-post: anders.hard@mp.se, Telefon: 070-641 9767

Fritidsnämnden

Nicklas Mossberg, ledaremot. E-post: niklasmossberg@hotmail.com, Telefon: 070-686 85 11

Nämnden för support och lokaler

Kristin F. Öhman, vice ordförande, kristin.fungdal.ohman@mp.se

Skellefteå Kraft AB

Ingegerd Saarinen, ledarmot. E-post: ingsaar@gmail.com, Telefon: 070-524 49 79

Styrelsen Miljöpartiet Skellefteå

Jan-Erik Engman, ordförande. E-post: jan-erik.engman@mp.se, Telefon: 0703-795 217

Karin Risberg, ledamot. E-post: karin30518@gmail.com, Telefon: 070-291 48 91

Kristin Fungdal-Öhman, ledamot. E-post: kristin.fungdal.ohman@mp.se

Toseef Javaid, ledamot. E-post: toseef.javaid@gmail.com. Telefon: 0730-70 31 60

Lasse Johansson, ledamot. E-post: lasse.johansson@mp.se. Telefon: 070-568 35 26

Ersättare:

Benny Lindqvist. Telefon: 0730-42 08 58

 

 

Valberedningen

Anders Hård, ledaremot. E-post: anders.hard@mp.se, Telefon: 070-641 9767

Ayna Rönnblom, sammankallande. E-post: ayn.ron@gmail.com, Telefon: 070-275 33 98