Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Det är dags att på allvar börja basera skolornas datorsystem på öppen källkod, Linux är idag mer än mogen uppgiften och Miljöpartiet bör leda den här utvecklingen.

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)

Motionens brödtext

Idag har de flesta av de större Linuxvarianterna fullt tillräckliga programvaruutbud för att som de är, utan anpassningar, motsvara alla de behov som är rimliga för allmän datorutbildning i grundskola och gymnasium.

Dessutom har datorutbildningen börjat få ett annat syfte än tidigare. Eftersom kraven är mycket högre, liksom barn och ungdomars datorvana, är det mer tekniska kunskaper och programmering man fokuserar på. Idag går inte sällan 7-åringar på programmeringskurser. Det finns också program för ännu mindre barn som stimulerar de här förmågorna.

För sådan utbildning är Linux nära idealet. Alla relevanta programmeringspråk finns redan installerade, och de annars komplicerade beroenden som på andra operativsystem gör administration svår, hanteras i Linuxdistributioner via inbyggda paketsystem på en nivå som andra plattformar inte är i närheten av idag.

Det finns utöver detta andra skäl att välja Linux som plattform:

  • Det finns inga kostnader för inköp av programvara.
  • Man måste fortfarande betala för support, men det är lättare att upphandla som en separat tjänst.
  • Man behöver inte upphandla stora och komplicerade ramavtal med multipla och centralt lokaliserade leverantörer, support kan upphandlas lokalt vilket stimulerar den lokala industrin och skapar arbetstillfällen.
  • Man slipper explicita och kontraktuella inlåsningseffekter, man har helt enkelt ingen programvaruleverantör.
  • Man kan via de mekanismer som finns för öppen källkod gemensamt med andra intressenter finansiera eller bidra till systemens utveckling.
  • Systemen kan bli en del av undervisningen. I högre åldrar kan studenter till och med själva delta i förbättringen av sina verktyg och applikationer. De här systemen utvecklas samtidigt och globalt, om man aktivt deltar i den utvecklingen knyter man kontakter över hela världen.
  • Den kommersiella industrin har idag till stor del idag anammat samma verktyg som man gör inom öppen källkod och interagerar starkt med den. Det är väldigt få system idag som inte till stor del består av öppen källkod, Linux är själva epicentret av detta och har alla de koncept som används som centrala byggstenar, inte som tillägg.
  • Linux har låga hårdvarukrav och ingen inköpskostnad, det ger fler möjlighet att ha råd med egna datorer i hemmet. Det man lär sig kan alltså blir värdefullt mycket tidigt.

Förslag

att MP aktivt verkar för att alla skolor börjar gå över till öppen källkod och Linux som operativsystem.

att MP aktivt verkar för att ambitionsnivån i datorutbildningen höjs till att djupare diskutera funktion och struktur och börjar lägre ner i åldrarna för att vara meningsfull och utmanande för ungdomar.

att MP verkar för att en utredning för att konkretisera hur ett ambitionshöjning skulle se ut och sedan startar pilotprojekt i ett antal skolor för att utvärdera effekten.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/aggressivare-datorutbildning-kraver-aggressivare-systemval/_ts/llw9EbWUoFP5tUW