Alla inlägg av Jan-Erik Engman

Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Rune Wästerby partisekreterare. Styrgruppen har träffats 2 -3ggr/månad och haft löpande kontakter via telefon och mail.

Kommungruppen

Kommungruppen har möte varje månad inför Kommunstyrelsen. I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten. Mötena har varit upplagda så att först har aktuella frågor tagits upp, efter detta så har KS ärenden behandlats. Rune har fört protokoll vid dessa möten där inriktningsbesluten är med. Möterna är obligatoriska för de som är med i kommungruppen trots detta har närvaron varit dålig på flera håll.
Möten inför KF-träffar har letts av Hans och där har närvaron varit mycket bra.

Fortsätt läsa Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Årsmöte MP Skellefteå

Söndagen den 11 mars äger årsmötet för MP Skellefteå rum.

Plats: Medlefors

Tid: 10.00

Vi håller till i Paradiset. Startar 10.00 med lite fika, sedan  startar årsmötesförhandlingarna. 12.00 äter vi lunch och sedan fortsätter förhandlingarna. Vi kan hålla på till 16.00 men om vi blir klara dessförinnan kan vi ägna tiden åt något annat som meddelas senare. Köket behöver veta hur många som tänker närvara. Därför anmäl deltagande och ev. speciella behov i matväg till: isbu0001@gmail.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet dvs måndag den 19 februari.

Fortsätt läsa Årsmöte MP Skellefteå

MIDDAG MED MAX

Tid: Tisdag den 30 januari. Kl. 17.00

Plats: Nordanåcafeet.

Miljöpartiet de gröna Skellefteå bjuder intresserade medlemmar på middag och trevliga samtal tillsammans med vår EU-parlamentariker Max Andersson.

– Vad händer med Europa efter Brexit, flexibilitet eller överstatlighet?

– Vad händer med frihandelsavtalen?

– Kan EU stoppa farliga kemikalier?

– Hur arbetar EU mot den illegala handeln med växter och djur?

– Gruvbrytning – ett hot eller en möjlighet?

Detta är exempel på några av de områden som Max särskilt har arbetat med under sin period i EU-parlamentet.

Anmälan: Till wasterby@gmail.com senast Sön. 28/1.

(En fiskrätt är beställd. Ange om du vill ha vegetariskt.)

SAMTAL MED MAX

Tid: Tisdag den 30 januari. Kl. 18.00

Plats: Nordanåcafeet.

Miljöpartiet de gröna Skellefteå bjuder intresserade till trevliga samtal tillsammans med vår EU-parlamentariker Max Andersson.

– Vad händer med Europa efter Brexit, flexibilitet eller överstatlighet?

– Vad händer med frihandelsavtalen?

– Kan EU stoppa farliga kemikalier?

– Hur arbetar EU mot den illegala handeln med växter och djur?

– Gruvbrytning – ett hot eller en möjlighet?

Detta är exempel på några av de områden som Max särskilt har arbetat med under sin period i EU-parlamentet.

Välkomna!