Alla inlägg av Karin Risberg

Kolonilotterna på Anderstorp är akut hotade!

Skellefteå Kommun har beslutat att säga upp hela Anderstorps koloniförening från sin mark. Där kolonilotterna idag ligger vill man dra en väg till ett nytt industriområde. Vi måste protestera mot detta! Det är så många som har glädje av koloniområdet att det skulle vara en skam att bara lägga ner det. Det är så många som investerat så mycket tid och kraft i sina jordlotter. Kommunen hotar dessutom att lägga ner koloniområdet med skrämmande kort varsel. Vi som har lotter kommer knappt hinna ta in skörden i sommar innan vi måste vara därifrån. Vi i miljöpartiet måste verka för att lotterna får vara kvar. Människor har planterat bärbuskar, de har tillfört jordförbättring och arbetat för att göra de gemensamma ytorna trivsamma och funktionella. Den investeringen går inte att flytta på! Om det ändå är så att vägen måste dras just där måste vi se till att koloniföreningen får vara kvar på nuvarande plats till dess de kan få ett nytt fullgott område att odla på, med god tillgänglighet och men framdraget kommunalt vatten till det nya området. Hur jobbar vi bäst för detta?

Karin Risberg

Styrelsemöte 1 (2017-01-09)

Miljöpartiet Skellefteå
Styrelsemötesprotokoll 2017-1
Datum: 2017-01-09

Underskrivet protokoll kommer att bifogas så fort det lämnats in till IT-ansvarig

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Jan-Erik Engman (ordförande), Karin Risberg (ordinarie ledamot), Lasse Johansson (ordinarie ledamot), Benny Lindqvist (tjänstgörande ersättare), Lars-Åke Lindkvist (tjänstgörande ersättare)

Fortsätt läsa Styrelsemöte 1 (2017-01-09)

Styrelsemöte 9 (2016-11-14)

Miljöpartiet Skellefteå
Styrelsemötesprotokoll 2016-9
Datum: 2016-11-14

Det underskrivna protokollet kommer att bifogas så fort det lämnats in till IT-ansvarig

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Jan-Erik Engman (ordförande), Karin Risberg (ordinarie ledamot), Lasse Johansson (ordinarie ledamot), Benny Lindqvist (tjänstgörande ersättare)

Fortsätt läsa Styrelsemöte 9 (2016-11-14)

Ny sida för intern debatt

För att läsa och skriva på den interna webben, gör så här: Ordna först ett eget login (ni har fått en instruktion för det från vår ordförande.)

1. Gå till mpskelleftea.se/login. Logga in.
2. På hemsidan, klicka ”internt” välj ”grupper” i rullgardinsmenyn.
3. En ”grupp” är en rubrik på ett samtalsämne. Välj den rubrik du vill läsa och kommentera.
4. Om du vill dela med dig av någonting nytt, och alltså skapa en ny rubrik, så klicka ”skapa en grupp”. Där kommer du få skriva rubrik, gruppinformation och lägga till bilder samt bjuda in medlemmarna innan gruppen är färdig. Sedan kan du lägga in själva texten du vill dela med dig av. När det är gjort är det fritt fram för de inbjudna att läsa och kommentera.