Kategoriarkiv: Arbetsgrupper

Stort medlemstapp bör leda till självrannsakan

Miljöpartiet har nu släppt sina officiella medlemssiffror. Vid årsskiftet hade vi 13 689 medlemmar. För två år sedan hade vi 20 214 medlemmar. Det är är ett tapp på 32,3 %.

Genast var ledande miljöpartister ute på hemsidor och sociala medier och försökte svänga statistiken till någonting ”inte så farligt” men hur vi än vrider och vänder på detta så är detta katastrofala siffror. Utöver det faktum att siffrorna är urusla så skall vi även betänka att en stor del av dessa medlemmar är Grön ungdom. Grön ungdom har 4 589 medlemmar vilket skulle innebära att 33,5 % av Miljöpartiets medlemmar är Gröna ungdomar.

Fortsätt läsa Stort medlemstapp bör leda till självrannsakan

En intressant vecka med ledarskapsutbildning och Jädersbrukskonferens

Förra veckan ägnade jag helt åt politik. Först var på Miljöpartiets ledarskapsutbildning och på helgen besökte jag Jädersbrukskonferensen i Arboga. Däremellan hade jag många möten med Miljöpartister i Stockholm.

Ledarskapsutbildningen var mycket trevlig. Deltagarna var ledande kommunpolitiker (och jag 🙂 ).  Stämningen var god och väldigt öppen. Till skillnad från mötet i December så kände jag faktiskt acceptans och nyfikenhet.

I helgen var jag på Jädersbrukskonferensen i Arboga där medlemmar från Miljöpartiet, som känner en stor oro för partiets utveckling, samlats för att diskutera vilka möjligheter som finns för att få partiet att börja jobba mer i enlighet med den politik som partiprogrammet lovar.

Vi talade om ekonomiska system, försvarsfrågor, interndemokrati och mycket mer. Det var en väldigt trevlig helg med många intressanta människor. Det hade varit på diskussion om att hela konferensen skulle filmas men p g a att flera deltagare kände rädsla för repressalier från sina egna regioner beslutades att bara föreläsningarna skulle filmas. Därför lägger jag här ut föreläsningarna med Birger Schlaug och Carl Schlyter så att alla kan ta del av den.

 

Carl Schlyters föredrag om grön hållbar ekonomi Jädersbruk 2017-01-15 from Martin Blaus on Vimeo.

Birger Schlaug Jädersbruk 2017-01-14 from Martin Blaus on Vimeo.

Minskade ekonomiska klyftor i Sverige

av: BirGitta Tornérhielm (gitta)

Motionens brödtext

Sverige är det land inom OECD där fattigdomen ökat snabbast. Den rikaste femtedelen äger cirka 90 procent av tillgångarna.

Miljöpartiet behöver visa att vi vill ha utjämning, hur det kan gå till och hålla fram de vinster som följer av minskade klyftor.

Grundavdraget är det belopp av en persons årsarbetsinkomst som är skattefritt och som dras av direkt från bruttoinkomsten. För inkomståret 2016 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 000 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster, upp till 44 000 kr är grundavdraget 18 800 Därefter ökar det upp till en inkomst på 139 000 varefter grundavdraget minskar stegvis till 13 000 kr för en inkomst på 348 900 och däröver.

Fortsätt läsa Minskade ekonomiska klyftor i Sverige

Motion till kongressen (MP) 2017 om en folkomröstning om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen.

Av: Rebwar Hassan (rebwar)

Motionens brödtext

EU har ändrat inriktning från att ha verkat för de fyra principerna mellan länderna där varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav, till att sträva till att bli en federal stat. Med gemensam finanspolitik, skatter och valuta och en EU-armé samt egna gränstrupper för att nämna något av den planerade Storunionen Europa. Subsidiaritetsprincipen som skulle säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt har upphört att gälla och istället fattas detaljbeslut i Bryssel.

Fortsätt läsa Motion till kongressen (MP) 2017 om en folkomröstning om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen.

Revision

Granskning av partistyrelsen

Av: Lars Karlberg (lakar)

Status: Granskas


Motionens brödtext

MPs revisorer har bland annat att granska Partistyrelsens arbete. Det är viktigt att revisionsberättelsen tydliggör samtliga beslut Partistyrelsen fattat som avviker från valplattform och partiprogram samt anger skälen till att så skett. Denna redovisning ska föregå revisorernas förslag till kongressen om ansvarsfrihet.

Förslag

Att revisionsberättelsen till kongressen ska specificera de beslut som partistyrelsen fattat som står i strid med val- och/eller partiprogram samt skälen härför innan förslag om ansvarsfrihet lämnas till partikongressen.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/revision/_ts/f3BZgmD59qo7vGQ

Ta bort den tillfälliga lagen

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Av: Maini Sorri Hongslo (maini-sorri-hongslo-1)

Fortsätt läsa Ta bort den tillfälliga lagen

Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Det är dags att på allvar börja basera skolornas datorsystem på öppen källkod, Linux är idag mer än mogen uppgiften och Miljöpartiet bör leda den här utvecklingen.

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)

Motionens brödtext

Idag har de flesta av de större Linuxvarianterna fullt tillräckliga programvaruutbud för att som de är, utan anpassningar, motsvara alla de behov som är rimliga för allmän datorutbildning i grundskola och gymnasium.

Dessutom har datorutbildningen börjat få ett annat syfte än tidigare. Eftersom kraven är mycket högre, liksom barn och ungdomars datorvana, är det mer tekniska kunskaper och programmering man fokuserar på. Idag går inte sällan 7-åringar på programmeringskurser. Det finns också program för ännu mindre barn som stimulerar de här förmågorna.

Fortsätt läsa Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval