Kategoriarkiv: Förslag till nya motioner

Förslag: MP Motion – Fler läkare

På många platser i landet är det stor brist på läkare. Detta gäller framförallt mindre sjukhus. Lösningarna för landstingen blir då ofta kortsiktiga och dyra lösningar med stafettläkare något som tär mycket på landstingets budget. Detta är inte heller en bra lösning för patienterna då läkare kommer och går. De får därför inte den patientkännedom som många gånger ger patienten en trygghet och bygger upp ett förtroende. För att komma åt problemet med brist på läkare är det därför viktigt att vi får fler läkare.

Fortsätt läsa Förslag: MP Motion – Fler läkare

Förslag: MP Motion – Nytt ekonomiskt system

 

Bakgrund

Det finns några fakta som ligger till grund för denna motion. Jag listat dessa nedan. Dessa måste anses som fakta och kan inte ignoreras.

 1. Global uppvärmning och överanvändningen av kemikalier redan nu skapar STORA globala kostnader och humanitära problem. Dessa problem kommer att öka och orsaka stora vågor av klimatflyktingar och väpnade konflikter om färskvatten i framtiden.
 2. Livsmedelsindustrin, särskilt kött och mejeri produktionen, står för dom största och mest skadliga utsläppen av växthusgaser.
 3. Vi måste minska konsumtionen för att lösa problemen med punkt 1 och 2.
 4. Den ökade effektiviteten i produktionen (automatiseringen) kommer att göra en väldigt hög procent av dagens arbetstillfällen överflödiga inom kort.
 5. Lånebaserad ekonomi skapar konstanta värdebubblor i samhället.
 6. Banker skapar den absolut största mängden pengar i samhället genom lån.
 7. Bankstyrelser är inte demokratiskt valda trots att just ekonomi anses vara den viktigaste frågan i dagens samhälle.
 8. Ekonomisk otrygghet skapar otrygga människor. Otrygga människor är oftast mindre snälla än trygga människor.
 9. En stor del av dagens finansmarknad är helt frånkopplad från produktion av varor och tjänster. Ändå premieras denna typ av verksamhet oftast mer än verklig produktion av varor och tjänster.
 10. Att “skapa jobb” inom den privata sektorn är egentligen att subventionera branscher där det egentligen inte finns någon som vill betala för den kostnad produkten/tjänsten faktiskt har.
 11. Pengar och resurser är inte samma sak.
 12. Sverige har ingen större brist på resurser. Somliga av oss har bara en brist på pengar.

Om vi tittar på punkt 1 – 4 så inser man snabbt att vårt nuvarande konsumtionssamhälle inte är ett alternativ om det är så att vi vill lämna rimliga överlevnadsvillkor för våra efterkommande.

Fortsätt läsa Förslag: MP Motion – Nytt ekonomiskt system