Kategoriarkiv: Motionsstöd 2017

Här publiceras motioner som önskar stöd till kongressen 2017

Motion till kongressen (MP) 2017 om en folkomröstning om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen.

Av: Rebwar Hassan (rebwar)

Motionens brödtext

EU har ändrat inriktning från att ha verkat för de fyra principerna mellan länderna där varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav, till att sträva till att bli en federal stat. Med gemensam finanspolitik, skatter och valuta och en EU-armé samt egna gränstrupper för att nämna något av den planerade Storunionen Europa. Subsidiaritetsprincipen som skulle säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt har upphört att gälla och istället fattas detaljbeslut i Bryssel.

Fortsätt läsa Motion till kongressen (MP) 2017 om en folkomröstning om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen.

Revision

Granskning av partistyrelsen

Av: Lars Karlberg (lakar)

Status: Granskas


Motionens brödtext

MPs revisorer har bland annat att granska Partistyrelsens arbete. Det är viktigt att revisionsberättelsen tydliggör samtliga beslut Partistyrelsen fattat som avviker från valplattform och partiprogram samt anger skälen till att så skett. Denna redovisning ska föregå revisorernas förslag till kongressen om ansvarsfrihet.

Förslag

Att revisionsberättelsen till kongressen ska specificera de beslut som partistyrelsen fattat som står i strid med val- och/eller partiprogram samt skälen härför innan förslag om ansvarsfrihet lämnas till partikongressen.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/revision/_ts/f3BZgmD59qo7vGQ

Ta bort den tillfälliga lagen

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Av: Maini Sorri Hongslo (maini-sorri-hongslo-1)

Fortsätt läsa Ta bort den tillfälliga lagen

Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Det är dags att på allvar börja basera skolornas datorsystem på öppen källkod, Linux är idag mer än mogen uppgiften och Miljöpartiet bör leda den här utvecklingen.

Av: Nicklas Börjesson (nicklas-borjesson)

Motionens brödtext

Idag har de flesta av de större Linuxvarianterna fullt tillräckliga programvaruutbud för att som de är, utan anpassningar, motsvara alla de behov som är rimliga för allmän datorutbildning i grundskola och gymnasium.

Dessutom har datorutbildningen börjat få ett annat syfte än tidigare. Eftersom kraven är mycket högre, liksom barn och ungdomars datorvana, är det mer tekniska kunskaper och programmering man fokuserar på. Idag går inte sällan 7-åringar på programmeringskurser. Det finns också program för ännu mindre barn som stimulerar de här förmågorna.

Fortsätt läsa Aggressivare datorutbildning kräver aggressivare systemval

Låt läkaren som möter patienten avgöra arbetsförmågan

Sverige vill gärna framhålla sig som ett humant och utvecklat samhälle. Samtidigt har vi regler som rycker undan försörjningen från de svagaste i samhället. De som drabbas av sjukdomar, vilket gör att de under en längre tid inte klarar av sitt arbete, blir fråntagna sin sjukpenning. Detta för att, som det verkar, staten vill spara pengar.

Av: Kent Holmkvist (kent-holmkvist)

Fortsätt läsa Låt läkaren som möter patienten avgöra arbetsförmågan

Förslag till förändring av Miljöpartiets migrationspolitik

Av: John Ottosson (johnotto)

 

Motionens brödtext

Undertecknade önskar att vår migrationspolitik förändras i en humanare riktning där Sverige gör sitt yttersta för att minska människors lidande. Gårdagens flyktingpolitik, dagens flyktingpolitik och morgondagens flyktingpolitik, som vi rör oss emot, har några fundamentala brister gemensamt.

Politiken bygger på, att de som flyr måste ta sig genom en livsfarlig hinderbana av murar, taggtråd, soldater och avtal med diktaturer, vars enda uppgift är att reducera antalet, som lyckas åtnjuta rätten att söka asyl.

Väl i Sverige granskas de flyende och deras historier mäts mot en tjock lagbok i en process som ofta tar flera år. Under tiden har den som söker asyl levt i stor osäkerhet i en nedbrytande tillvaro samtidigt som de ofta har hunnit rota sig och lära sig språket.