Kategoriarkiv: Kommungruppen

Dagordning Kommunstyrelsemöte 2016-02-23

Se bifogd pdf för dagordning

HEJ!
Här kommer kallelsen till inför KS mötet. se bilaga för ärendelista, skickar ett extra mail med ärendehandlingarna, dessa kan vara för stora så att det inte kommer fram men finns då i ”assistent”
* rapport nämnder- de som känner att det har något som de vill rapporetera meddelar detta i förväg till mig.
OBS! pga ändrade rutiner i köket kan vi inte beställa kaffe/fika till mötet.
Vi förutsätter att ni som sitter på kommunala uppdrag deltar på mötet
Program
18.30 Info gruppledare/parti sekreterare (bl.a. info om arbetsbeskrivning/ årsmöte)
18.35 Info ”storregion”
18.40 Rapport nämnder*
19.00 KS ärenden
20.30 Avslut

KS160223

Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå

KOMMUNGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

KOMMUNGRUPP OCH FULLMÄKTIGEGRUPP

Kommungruppen består av de som varit invalda i Kommunfullmäktige samt i kommunens nämnder och styrelser. I Kf. har vi varit representerade på fyra stolar och med två ersättare. I Kommunstyrelsen och Skellefteå krafts styrelse har vi haft ordinarie ledamöter, liksom i sju av kommunens nämnder. I två nämnder har vi haft ersättarplats. Under året har Dennis Johansson avsagt sig platsen i Bygg- & miljönämnden och ersatts av Anders Hård. Giulia Frigo Dahlgren har avsagt sig platsen i Kulturnämnden och ersatts av Runa Ceder.

Fortsätt läsa Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015