Kategoriarkiv: Kommunprogram

Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnens och ungdomarnas Skellefteå

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Förskola

Öppenhet för alternativa barnomsorgsformer (icke vinstdrivande)
  • Pedagogisk och hälsofrämjande storlek på barngrupperna
  • Ekologisk mat från producenter som håller minst samma djurhållningsregler som vi har i Sverige.
  • Barnen ska skyddas från skadliga effekter från alla typer av elektromagnetisk strålning
  • Förskolan ska vara miljö fri från skadliga gifter och kemikalier, leksaker m.m. bör ses över på alla förskolor.
  • Kompetenshöjning för personalen bl.a. inom genuspedagogik
  • Natur- och kulturskola
  • Nolltolerans mot mobbning
  • Fler specialpedagoger
  • Vi vill införliva FN’s barnkonvention i kommunens styrkort

Fortsätt läsa Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram