Kategoriarkiv: Rapporter

Kongressfrågorna

26-28 maj håller Miljöpartiet kongress i Linköping. Vi har två ombud och två ersättare från Skellefteå.

Måndagen 15 maj kl 18.30, Vuxenskolan, Kanalgatan 32

träffas vi och går igenom en del av kongressens motioner, propositioner, val av partistyrelse mm. Våra ombud och ersättare kommer att presentera ett antal frågor och ta emot synpunkter, för att kunna representera medlemmarna på kongressen.

Välkomna

Styrelsen

Nej till CETA i EU-parlamentets sysselsättningsutskott

 

I dag röstade ledamöterna i EU-parlamentets sysselsättningsutskott (EMPL) nej till det kontroversiella CETA-avtalet med röstsiffrorna 27-24. Utskottet påpekar i sitt yttrande att avtalets effekter på jobb och tillväxt i bästa fall är marginella, och i värsta fall kommer att driva på en ökad social ojämlikhet i Europa. Samtidigt menar utskottet att det är oklart om avtalets investeringsskydd är förenligt med EU-rätten.

– Dagens beslut från sysselsättningsutskottet är välkommet och höjer temperaturen i debatten. CETA-avtalet medför allvarliga risker för vår förmåga att stärka skyddet för miljö och människor i framtiden och måste stoppas, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson.

I januari kommer även EU-parlamentets miljöutskott anta ett yttrande om avtalet innan handelsutskottet röstar. Den avgörande omröstningen sker i EU-parlamentets plenum i början på februari.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Hur vi löser krisen i Miljöpartiet

Numera drar jag mig inte längre för att kalla det just för ”krisen”. För det är faktiskt det vi har idag i Miljöpartiet. Alla vet om det men få vill tala om det. Jag tycker det blev ganska tydligt när vi var på Kommun- och Landstingsdagarna i Sundsvall. Ett första steg för att lösa en kris är faktiskt att erkänna att den finns.

Som jag ser det är krisen ganska enkel att förklara. Partiet slits idag mellan två grupper. Dom som vill kalla sig ”visionära realister” och dom som vill att vi lägger vår retorik och politik mer åt partiprogrammets ideal. Notera att jag inte använder ordet ”fundisar” som jag misstänker kommer från ordet fundamentalist vilket jag tycker är en grov förnedring av dom som vill driva den politik som faktiskt Miljöpartiets grundare även ville driva.

Hur stora dessa grupper är inom partiet är inte lätt att veta eftersom att få verkar vilja ta en öppen debatt om just detta. Att jag själv tillhör den grupp som vill att vi driver en politik som ligger närmare partiprogrammet är väl idag ingen hemlighet.

Många visionära realister vill gärna hävda att sådana som jag är ensam i min vilja. Att sådana som jag är en liten irriterande del av Miljöpartiet som inte förstår verklig politik. Om det är så att dom verkligen tror på detta själva eller om det är någon slags politiskt taktik vet jag inte. Men eftersom att inte bara jag utan även många av grundarna, många av dom gamla språkrören och många av medlemmar håller med om att MP har gått för långt så avfärdar dessa visionära realister inte bara sådana som mig utan även den grund som MP är byggd på.

Under Kommun- och Landstingsdagarna så gick ett antal kommunalråd ut i media och krävde hårdare tag mot dom fyra i riksdagen som uttryckt just att MP gått för långt i sin iver att kompromissa och vara ”realistiska”. Fridolin gick ut och förklarade, med en lätt nedlåtande ton, att dessa fyra måste förstå att man inte alltid kan få som man vill. Lövin höjde rösten och uttryckte kraftfullt att det var dags att ”lägga ner plakaten, tramset och stridsyxorna”. Carl Schlyter gick ut i media och sa att han inte vill ta detta i media. Den enda som jag hörde som gav lite hjälp till Carl var Eva Goes.

Detta fick Carl att framstå som väldigt ensam i sina värderingar. Det tragiska är att under dessa dagar var flera, varav några, väldigt framstående kommunpolitiker fram till mig, drog mig åt sida, och viskande förklarade att jag inte var ensam i mina åsikter. Naturligtvis blev jag glad åt detta men tyvärr räcker inte det. Som jag ser det är dessa två grupper, oavsett vilken av dom som är störst, nog stora för att verkligen behöva varandra. Om någon av dessa grupper kör över den andra kommer det att få katastrofala konsekvenser för Miljöpartiet.

Fortsätt läsa Hur vi löser krisen i Miljöpartiet

Ny sida för intern debatt

För att läsa och skriva på den interna webben, gör så här: Ordna först ett eget login (ni har fått en instruktion för det från vår ordförande.)

1. Gå till mpskelleftea.se/login. Logga in.
2. På hemsidan, klicka ”internt” välj ”grupper” i rullgardinsmenyn.
3. En ”grupp” är en rubrik på ett samtalsämne. Välj den rubrik du vill läsa och kommentera.
4. Om du vill dela med dig av någonting nytt, och alltså skapa en ny rubrik, så klicka ”skapa en grupp”. Där kommer du få skriva rubrik, gruppinformation och lägga till bilder samt bjuda in medlemmarna innan gruppen är färdig. Sedan kan du lägga in själva texten du vill dela med dig av. När det är gjort är det fritt fram för de inbjudna att läsa och kommentera.

Miljöpartiets Kongress 2016

Jag vill börja med att tacka Miljöpartiet Skellefteå för att jag fick förtroendet att åka som ombud till Miljöpartiets kongress i Karlstad.

Ska jag sammanfatta den här kongressen med ett ord så måste det nog bli ordet intressant.
Det har hänt mycket under de dagar jag och mina två ersättare spenderade på kongressen.

Det har nog inte undgått någon att vi till nytt språkrör fick Isabella Lövin.

Mp Skellefteå hade helst sett två nya språkrör, men av de kandidater som var nominerade till manliga språkrör ansåg vi Gustav Fridolin vara mest lämplig.

Värt att fundera över var att hela 41 ombud röstade för att Partistyrelsen inte skulle få ansvarsfrihet på punkten när det gäller migrationsöverenskommelsen, detta bl.a. på grund av de tillfälliga uppehållstillstånden samt inskränkningar i möjligheten till familjeåterförening.

Fortsätt läsa Miljöpartiets Kongress 2016

Medlemsmöte inför kongressen 2016

Hej, det närmar sig kongress med många viktiga beslut att ta.

Inför Kongressen kommer vi träffas för medlemsmöte, måndagen 2/5 kl.18.30 på IOGT/NTO:s lokal (Magasingränd 1), för att gå igenom de ärenden som kommer att hanteras. Det vore uppskattat om du tar dig tid att läsa och meddela oss vilka motioner m.m. som du skulle önska att vi diskuterar på mötet.

Fortsätt läsa Medlemsmöte inför kongressen 2016

EU-forum XXII norra Sverige 25-26/2 2016

25-26/2 deltog mp-Skellefteå i Europaforum XXII

Slogan för dagen var ”När globala utmaningar ger lokala möjligheter”

På plats i Piteå träffade vi ett antal Miljöpartister från Piteå, Luleå,
Härnösand, Boden och Luleå. Det är alltid roligt att utbyta
erfarenheter, knyta nya miljöpartistiska kontakter och samtala med
miljöpartister från andra städer.
Från Skellefteå deltog jag (Kristin F. Öhman) och Hans Brettschneider (via kommunstyrelsen).

Första dagen var inriktad på regional utveckling, samarbetsformer för regional
utveckling och vilken roll EU kan spela i den regionala utvecklingen
för glesbefolkade områden.

Frågan om EU bryr sig besvarades under denna dag med ja, EU bryr sig. Det finns ett smörgåsbord med samarbetsmöjligheter och möjligheter till stöd för innovation och hållbar utveckling.

Mikel Landabaso, EU-komissionen,  nämnde i sitt anförande bl.a. att EU:s väg ur den nuvarande krisen bör vara genom gröna innovationer och samarbete. Han pekade också på vikten av det sociala kapital vi har här i norr.

Marie-Chantal Girard från Kanada berättade bl.a. hur de genom olika samverkansprojekt utvecklat regioner med tidigare lågt skatteunderlag och åldrande befolkning. Kanada står i mångt och mycket inför liknande utmaningar som norra Sverige och det finns mycket att lära mellan våra länder.

Under torsdagseftermiddagen var det parallella föreläsningar inom områdena Järnvägar i norr, EU:s satsningar på tillväxt och investeringar, Demografins regionala utmaningar i norra Sverige samt Regionernas möjligheter till smart tillväxt i det europeiska Arktis.
Under den sistnämnda föreläsningen föreläste bl.a. Mikael Jansson, North Sweden, om det arbete de bedriver i Bryssel med att marknadsföra norra Sverige i EU och visa på att här bor människor och att det utöver våra naturresurser finns socialt kapital och stora möjligheter till utveckling.

Det fanns även möjlighet att lämna in eventuella ändringsyrkanden till de positioner som norra Sverige ska ha inom områdena Sammanhållningspolitiken efter 2020, Cirkulär ekonomi, kaskadanvändning av skoglig råvara, migration samt vindkraft i kallt klimat.

På fredagen berättade Kristofer Tamas från delegationen för migrationsstudier om globala  migrationsströmningar och EU:s migrationspolitik. Det var även panelsamtal med tre Europaparlamentariker, bl.a. Peter Eriksson, miljöpartistiskt ledamot i EU-parlamentet. Samtalen handlade bland annat om EU:s utveckling, hur vi ska synliggöra norra Sveriges potential samt EU:s framtid.

Forumet tog även beslut om norra Sveriges positioner inom områdena Sammanhållningspolitiken efter 2020, Cirkulär ekonomi, kaskadanvändning av skoglig råvara, migration samt vindkraft i kallt klimat. En sammanfattning av positionerna kommer att finnas tillgänglig  om du är nyfiken att läsa denna på något av kommande medlemsmöten.

Beslut inom EU påverkar oss även lokalt i allra högsta grad så det kan vara intressant att veta vad miljöpartiet gör inom olika EU-frågor och även vilka positioner norra Sverige har bestämt sig för att arbeta för inom EU-politiken.

Jag vill tacka för att jag fick möjligheten att delta vid detta, för norra sverige, högst intressanta forum.

Vänliga hälsningar Kristin F. Öhman, Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Mer om Europaforum norra Sverige kan du läsa på Europaforums hemsida: http://www.europaforum.nu/
Där finns även mer information om föreläsningar, panelsamtal m.m.

Du kan även se vissa panelsamtal m.m. på Region Västerbottens hemsida:
http://regionvasterbotten.se/