Kategoriarkiv: EU-frågor

Nej till CETA i EU-parlamentets sysselsättningsutskott

 

I dag röstade ledamöterna i EU-parlamentets sysselsättningsutskott (EMPL) nej till det kontroversiella CETA-avtalet med röstsiffrorna 27-24. Utskottet påpekar i sitt yttrande att avtalets effekter på jobb och tillväxt i bästa fall är marginella, och i värsta fall kommer att driva på en ökad social ojämlikhet i Europa. Samtidigt menar utskottet att det är oklart om avtalets investeringsskydd är förenligt med EU-rätten.

– Dagens beslut från sysselsättningsutskottet är välkommet och höjer temperaturen i debatten. CETA-avtalet medför allvarliga risker för vår förmåga att stärka skyddet för miljö och människor i framtiden och måste stoppas, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson.

I januari kommer även EU-parlamentets miljöutskott anta ett yttrande om avtalet innan handelsutskottet röstar. Den avgörande omröstningen sker i EU-parlamentets plenum i början på februari.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

EU-forum XXII norra Sverige 25-26/2 2016

25-26/2 deltog mp-Skellefteå i Europaforum XXII

Slogan för dagen var ”När globala utmaningar ger lokala möjligheter”

På plats i Piteå träffade vi ett antal Miljöpartister från Piteå, Luleå,
Härnösand, Boden och Luleå. Det är alltid roligt att utbyta
erfarenheter, knyta nya miljöpartistiska kontakter och samtala med
miljöpartister från andra städer.
Från Skellefteå deltog jag (Kristin F. Öhman) och Hans Brettschneider (via kommunstyrelsen).

Första dagen var inriktad på regional utveckling, samarbetsformer för regional
utveckling och vilken roll EU kan spela i den regionala utvecklingen
för glesbefolkade områden.

Frågan om EU bryr sig besvarades under denna dag med ja, EU bryr sig. Det finns ett smörgåsbord med samarbetsmöjligheter och möjligheter till stöd för innovation och hållbar utveckling.

Mikel Landabaso, EU-komissionen,  nämnde i sitt anförande bl.a. att EU:s väg ur den nuvarande krisen bör vara genom gröna innovationer och samarbete. Han pekade också på vikten av det sociala kapital vi har här i norr.

Marie-Chantal Girard från Kanada berättade bl.a. hur de genom olika samverkansprojekt utvecklat regioner med tidigare lågt skatteunderlag och åldrande befolkning. Kanada står i mångt och mycket inför liknande utmaningar som norra Sverige och det finns mycket att lära mellan våra länder.

Under torsdagseftermiddagen var det parallella föreläsningar inom områdena Järnvägar i norr, EU:s satsningar på tillväxt och investeringar, Demografins regionala utmaningar i norra Sverige samt Regionernas möjligheter till smart tillväxt i det europeiska Arktis.
Under den sistnämnda föreläsningen föreläste bl.a. Mikael Jansson, North Sweden, om det arbete de bedriver i Bryssel med att marknadsföra norra Sverige i EU och visa på att här bor människor och att det utöver våra naturresurser finns socialt kapital och stora möjligheter till utveckling.

Det fanns även möjlighet att lämna in eventuella ändringsyrkanden till de positioner som norra Sverige ska ha inom områdena Sammanhållningspolitiken efter 2020, Cirkulär ekonomi, kaskadanvändning av skoglig råvara, migration samt vindkraft i kallt klimat.

På fredagen berättade Kristofer Tamas från delegationen för migrationsstudier om globala  migrationsströmningar och EU:s migrationspolitik. Det var även panelsamtal med tre Europaparlamentariker, bl.a. Peter Eriksson, miljöpartistiskt ledamot i EU-parlamentet. Samtalen handlade bland annat om EU:s utveckling, hur vi ska synliggöra norra Sveriges potential samt EU:s framtid.

Forumet tog även beslut om norra Sveriges positioner inom områdena Sammanhållningspolitiken efter 2020, Cirkulär ekonomi, kaskadanvändning av skoglig råvara, migration samt vindkraft i kallt klimat. En sammanfattning av positionerna kommer att finnas tillgänglig  om du är nyfiken att läsa denna på något av kommande medlemsmöten.

Beslut inom EU påverkar oss även lokalt i allra högsta grad så det kan vara intressant att veta vad miljöpartiet gör inom olika EU-frågor och även vilka positioner norra Sverige har bestämt sig för att arbeta för inom EU-politiken.

Jag vill tacka för att jag fick möjligheten att delta vid detta, för norra sverige, högst intressanta forum.

Vänliga hälsningar Kristin F. Öhman, Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Mer om Europaforum norra Sverige kan du läsa på Europaforums hemsida: http://www.europaforum.nu/
Där finns även mer information om föreläsningar, panelsamtal m.m.

Du kan även se vissa panelsamtal m.m. på Region Västerbottens hemsida:
http://regionvasterbotten.se/