Kategoriarkiv: Miljöpartiet

Extra årsmöte måndagen 16 april

Efter ordinarie årsmöte återstår framförallt en del fyllnadsval att göra.

Tid: 18.30

Plats: Brinken sal E1, strax till vänster efter entrén.

Dagordning för extra årsmöte med Miljöpartiet

§1   Mötet öppnas

§2  Val av mötesordförande, sekreterare och justerare, 2 st

§3  Fastställande av röstlängd

§4  Frågan om mötets behöriga utlysande

§5  Fastställande av dagordning

§6  Budget

§7  Verksamhetsplan

§8  Valplan

§9  Fyllnadsval till styrelsen, en kvinna

§10 Fyllnadsval av en revisor, extern.

§11  Fyllnadsval till valberedningen, en kvinna och en man

§12 Val av valsamordnare

§13 Arbetsordning för styrelsen

§14 Övriga frågor

§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Lasse Johansson


Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Vad har MP för ståndpunkt när det gäller musikskolan?

Jag tycker att det är synd att individuella musikinstrumentundervisningen på skoltid ska försvinna. Skolorna strävar redan efter att hitta hål och raster och ta från ämnen där eleverna missar så lite som möjligt. Eleverna har glädje och nytta av individuell instrumentundervisning, en nytta som också har positiv effekt på andra ämnen. Om musiktiden ska ske enbart eftermiddag/kväll blir arbetstiderna ohållbara för musiklärarna och flera kan komma att säga upp sig. En bättre lösning är att föräldrarna ansöker om ledighet för barnen för att gå ifrån och ha individuell musikinstrumentundervisning en kvart i veckan på samma blankett där man ansöker om ledighet för att resa bort. Om läraren då ser att eleven verkligen behöver sin vanliga undervisning på den tiden så kan läraren alltså neka ledigheten, eller be föräldrarna återkomma med en tid som passar bättre i elevens schema. På så sätt minimerar vi problemet att det går ut över övrig undervisning. Jag tycker att det är en bra lösning! Dessutom kan skolan neka ledighet för att resa bort med argumentet att eleven redan haft ledigt för att spela instrument. Jag tycker att Miljöpartiet Skellefteå borde ställa upp på barnens och musiklärarnas sida och jobba för att ha kvar individuell musikundervisningen på skoltid!

Glad kulturminister på besök i Skellefteå

-Biblioteken är fantastisk aorta genom hela vårt land, det sa Alice Bah Kunhke, kultur- och demokratiminister när hon besökte Skellefteå 16 mars på inbjudan från Miljöpartiet. Hon berättade att biblioteken och kulturskolan i dagarna kommer att få besked om ökat statligt stöd. Hon pekade på vikten av utbildad personal – biblioteken ska inte fungera som socialkontor.

Fortsätt läsa Glad kulturminister på besök i Skellefteå

Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Under året har styrgruppen bestått av Hans Brettschneider, gruppledare/språkrör, och Rune Wästerby partisekreterare. Styrgruppen har träffats 2 -3ggr/månad och haft löpande kontakter via telefon och mail.

Kommungruppen

Kommungruppen har möte varje månad inför Kommunstyrelsen. I kommungruppen ingår de personer som har kommunala uppdrag, för närvarande 10 personer. Hans har lett dessa möten. Mötena har varit upplagda så att först har aktuella frågor tagits upp, efter detta så har KS ärenden behandlats. Rune har fört protokoll vid dessa möten där inriktningsbesluten är med. Möterna är obligatoriska för de som är med i kommungruppen trots detta har närvaron varit dålig på flera håll.
Möten inför KF-träffar har letts av Hans och där har närvaron varit mycket bra.

Fortsätt läsa Verksamhetsberättelse 2018 -kommungruppen

Årsmöte MP Skellefteå

Söndagen den 11 mars äger årsmötet för MP Skellefteå rum.

Plats: Medlefors

Tid: 10.00

Vi håller till i Paradiset. Startar 10.00 med lite fika, sedan  startar årsmötesförhandlingarna. 12.00 äter vi lunch och sedan fortsätter förhandlingarna. Vi kan hålla på till 16.00 men om vi blir klara dessförinnan kan vi ägna tiden åt något annat som meddelas senare. Köket behöver veta hur många som tänker närvara. Därför anmäl deltagande och ev. speciella behov i matväg till: isbu0001@gmail.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet dvs måndag den 19 februari.

Fortsätt läsa Årsmöte MP Skellefteå