Kategoriarkiv: Debatt

Vad har MP för ståndpunkt när det gäller musikskolan?

Jag tycker att det är synd att individuella musikinstrumentundervisningen på skoltid ska försvinna. Skolorna strävar redan efter att hitta hål och raster och ta från ämnen där eleverna missar så lite som möjligt. Eleverna har glädje och nytta av individuell instrumentundervisning, en nytta som också har positiv effekt på andra ämnen. Om musiktiden ska ske enbart eftermiddag/kväll blir arbetstiderna ohållbara för musiklärarna och flera kan komma att säga upp sig. En bättre lösning är att föräldrarna ansöker om ledighet för barnen för att gå ifrån och ha individuell musikinstrumentundervisning en kvart i veckan på samma blankett där man ansöker om ledighet för att resa bort. Om läraren då ser att eleven verkligen behöver sin vanliga undervisning på den tiden så kan läraren alltså neka ledigheten, eller be föräldrarna återkomma med en tid som passar bättre i elevens schema. På så sätt minimerar vi problemet att det går ut över övrig undervisning. Jag tycker att det är en bra lösning! Dessutom kan skolan neka ledighet för att resa bort med argumentet att eleven redan haft ledigt för att spela instrument. Jag tycker att Miljöpartiet Skellefteå borde ställa upp på barnens och musiklärarnas sida och jobba för att ha kvar individuell musikundervisningen på skoltid!

Bygg en bro som löser problem, inte en som skapar.

Så har då Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet bestämt sig för att svika sitt löfte och strunta i folkomröstningen. Att bygga en bro över älven i Centrum är tydligen den symbolfråga som ska visa vad som skiljer Socialdemokratisk politik från övriga partiers i valet 2018. Man försöker motivera detta med förtätningen i centrum och hotar med risken för ”trafikinfarkt”. Lite rörande i sammanhanget eftersom det är ett ord som brukar användas när det pratas om trafiken i t ex Rom eller Los Angeles. Om den här debatten ska bli meningsfull behövs nog lite bättre känsla för proportioner, och lite bättre bevakning av hur det ser ut i omvärlden.

 

Det bostadsbyggande som har genomförts de senaste åren i Skellefteå har nästan uteslutande varit i form av förtätning i centrala stan. Så är det också meningen att det ska fortsätta enligt den nyligen antagna centrumplanen. Det ser likadant ut i många andra städer. Bostadsbyggandet bedrivs genom förtätning i städernas centrala delar. Men det brukar då motiveras med att förtätning minskar behovet av transporter, ökar möjligheten att klara transporter med cykel och kollektiva färdmedel samt minskar behovet av privatbilism bl a med gemensamma bilpooler. Förtätning används som metod för att minska trafikarbetet samt skapa underlag för rejäla satsningar på rationella kollektivtrafiklösningar och snabba cykelleder. Men det har tydligen inte nått fram till den Socialdemokratiska ledningen i Skellefteå. Här vill man fortfarande planera för att alla boende i centrum skall ha egen bil, parkeringsplats och fria bilvägar för att utföra alla sina ärenden.

 

Miljöpartiet de gröna vill göra det möjligt att bo i Centrala stan utan att ha bil, och att bygga bostäder där utan att behöva bygga motsvarande parkeringsplatser. Vi vill leda den genomgående nord-sydliga trafiken i ett östligt läge via en bro på Hedensbyn. En bro som förutom att kraftigt minska avgasutsläppen från den tunga trafiken i centrum skulle göra att Räddningstjänsten får effektivare utryckningsvägar när de snart flyttar. En bro i östra ledens förlängning som då också skulle få bli Skellefteå kommuns redan utlovade medfinansiering för en ny E¤, om och när Trafikverket nu eventuellt tänker flytta den bort från Viktoriabron.

Detta är alltså INTE fråga om att Skellefteå skulle bygga en ny E4 åt Trafikverket. Detta handlar om att använda pengarna för den utlovade medfinansieringen till något som Skellefteborna skulle ha stor nytta av redan idag. Utformningen får i erforderlig omfattning göras i samråd med Trafikverket, så att bron underlättar och inte försvårar färdigställandet av E4-dragningen.

 

Miljöpartiet de gröna vill att centrala stan ska planeras för människor och att en rejäl satsning ska göras för att lösa transportbehoven med tidsenliga kollektiva och gemensamma lösningar. Miljöpartiet vill att det tunga trafikarbetet inte ska fördelas inom, utan ledas utanför stadens centrala delar. Det är bara så vi kan få en stad för mäniskor och en luft att andas som är fri från kväveoxider.

 

 

Hans Brettschneider

Kolonilotterna på Anderstorp är akut hotade!

Skellefteå Kommun har beslutat att säga upp hela Anderstorps koloniförening från sin mark. Där kolonilotterna idag ligger vill man dra en väg till ett nytt industriområde. Vi måste protestera mot detta! Det är så många som har glädje av koloniområdet att det skulle vara en skam att bara lägga ner det. Det är så många som investerat så mycket tid och kraft i sina jordlotter. Kommunen hotar dessutom att lägga ner koloniområdet med skrämmande kort varsel. Vi som har lotter kommer knappt hinna ta in skörden i sommar innan vi måste vara därifrån. Vi i miljöpartiet måste verka för att lotterna får vara kvar. Människor har planterat bärbuskar, de har tillfört jordförbättring och arbetat för att göra de gemensamma ytorna trivsamma och funktionella. Den investeringen går inte att flytta på! Om det ändå är så att vägen måste dras just där måste vi se till att koloniföreningen får vara kvar på nuvarande plats till dess de kan få ett nytt fullgott område att odla på, med god tillgänglighet och men framdraget kommunalt vatten till det nya området. Hur jobbar vi bäst för detta?

Karin Risberg

Stort medlemstapp bör leda till självrannsakan

Miljöpartiet har nu släppt sina officiella medlemssiffror. Vid årsskiftet hade vi 13 689 medlemmar. För två år sedan hade vi 20 214 medlemmar. Det är är ett tapp på 32,3 %.

Genast var ledande miljöpartister ute på hemsidor och sociala medier och försökte svänga statistiken till någonting ”inte så farligt” men hur vi än vrider och vänder på detta så är detta katastrofala siffror. Utöver det faktum att siffrorna är urusla så skall vi även betänka att en stor del av dessa medlemmar är Grön ungdom. Grön ungdom har 4 589 medlemmar vilket skulle innebära att 33,5 % av Miljöpartiets medlemmar är Gröna ungdomar.

Fortsätt läsa Stort medlemstapp bör leda till självrannsakan

Nominering av Jan-Erik till partistyrelsen

Jag har nominerat Jan-Erik Engman till partistyrelsen i Miljöpartiet. Det skulle vara trevligt om Skellefteå också stödde den nomineringen. Jag kan inte den exakta proceduren för det men vilken den än är, tycker jag, att vi bör ordna så att Skellefteå stödjer den nomineringen.

Om ni vill ge personligt stöd till Jan-Erik kan ni göra det genom att nominera honom genom att följa instruktionerna i nedanstående länk.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkIpjv1nD_hMnZ2hP4eh37T0ij8J15cNXobtoz0cScFKiZA/viewform?fbzx=5093669821732628129

De fyra klargör om riksdagsgruppens arbete

Alla vet att HUR men presenterar en nyhet avgör hur läsaren uppfattar det som har hänt. Dom senaste dagarna har bl a dom fyra återgått till riksdagsgruppens arbete. Detta är mycket bra.

Dock har denna nyhet på vissa ställen presenterats som en seger för Jonas Eriksson och att dom fyra har gett upp och fogat sig. Enligt Carl Schlyter är det inte alls det som har hänt utan nyheten har vinklats för att framställa detta som en vinst för Jonas Eriksson och en förlust för dom fyra. Fortsätt läsa De fyra klargör om riksdagsgruppens arbete

Vad händer med våra motioner sedan dom antagits på kongressen?

2015 hade Skellefteå en motion om statligt plattformsoberoende BankID. Jag hade inte hört så mycket om det så jag började undersöka hur genomförandet går när det gäller dom motioner som fått bifall på kongressen. För det första så kunde jag inte hitta den informationen så jag utgick ifrån att det inte görs någon sammanställd uppföljning så jag tänkte att jag kanske skulle skriva en motion om detta.

Jag tog kontakt med Marlene Tamlin och frågade om det skulle ställa till med mycket extraarbete för tjänstemännen att föra in det in någon databas? Hon ställde sig ganska frågande eftersom att hon menade att det redan fanns en sådan uppföljning. Efter lång konversation, och mycket tålamod från Marlene, så hittade jag till sist informationen. På sidan 35 i internhäftet på Google drive.

Fortsätt läsa Vad händer med våra motioner sedan dom antagits på kongressen?

Miljöpartist får fredspris av Svenska freds

valter_mutt_1Några av Skellefteås medlemmar har efterfrågat positiva nyheter. Och nu finns det en riktigt positiv nyhet för miljöpartiet. Svenska freds har delat ut sitt nya fredspris till Valter Mutt. Motiveringen var ”för visat civilkurage”.

Med tanke på att Miljöpartiet är sprunget ur b la fredsrörelsen så är detta en mycket positiv nyhet. Det borde kunna fungera som ett bra kampanjargument till kommande val.

Tyvärr verkar inte MP ännu hunnit lägga ut denna glada nyhet på vår hemsida. så därför får jag länka till Svenska freds sida.

Grattis Valter Mutt!!

Personlig integritet är inte längre någon självklarhet

Jag blir genuint orolig när man ser Anders Ygerman uttala sig i media om statens rätt att avkryptera personlig kommunikation. EU har lagt ett förslag om att tjänsteleverantörer på internet skall vara tvungna att lämna över sina krypteringsnycklar till staten. Det betyder att staten kan se allting du gör på nätet. Självklart är motiveringen att stoppa terrorism.

Fortsätt läsa Personlig integritet är inte längre någon självklarhet