Kategoriarkiv: Styrelsen

Verksamhetsplan 2017

Diskussionsunderlag från styrelsen, modifierad av Planeringsmötet

Kommungruppen

Kommungruppen har ansvar för partiets agerande i kommunala frågor via kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Den har möte måndagar före kommunstyrelsemöten. Alla medlemmar har närvarorätt och alla med kommunala förtroendeuppdrag förväntas närvara om de inte meddelat förhinder till gruppledaren. Vid dessa möten behandlas en del av de ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Som protokoll på beslut används en ärendelista där tänkt agerande antecknas. Fortsätt läsa Verksamhetsplan 2017

Utkast till nya stadgar

Förslag med synpunkter från Planeringsmötet

Stadgar

för Miljöpartiet de gröna i Skellefteå

Varje paragraf består av en inledning (normalstadgar, som fastställs av kongressen och som därmed inte kan ändras lokalt) och eventuella tillägg (kursiverad text) som beslutas lokalt.

Synpunkter från Planeringsmötet finns insprängt i texten vid de berörda paragraferna/tilläggen.

§ 1 Föreningen

Föreningen, i dessa stadgar omnämnd lokalavdelningen, är en lokal organisation inom Miljöpartiet de gröna. Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar en eller flera kommuner. Om flera kommuner omfattas anges i tillägg till dessa stadgar var styrelsen har sitt säte. Lokalavdelningens namn bestäms av årsmötet och ska innehålla partiets namn samt kommunens/kommunernas namn eller, om flera kommuner omfattas, annan geografisk benämning som är förknippad med kommunerna. Fortsätt läsa Utkast till nya stadgar

Brev till partistyrelsen och riksdagsgruppen

Miljöpartiet i Skellefteå hade den 14:e juni ett medlemsmöte för att diskutera situationen i partiet. Under mötet utkristalliserades fyra frågor som vi lade ut på vår interna debattsida för att fortsätta diskussionen. Utifrån mötet och den efterföljande debatten vill vi ställa några frågor och ge vår syn på läget.

Fortsätt läsa Brev till partistyrelsen och riksdagsgruppen