Kategoriarkiv: Dokument

Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå

KOMMUNGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

KOMMUNGRUPP OCH FULLMÄKTIGEGRUPP

Kommungruppen består av de som varit invalda i Kommunfullmäktige samt i kommunens nämnder och styrelser. I Kf. har vi varit representerade på fyra stolar och med två ersättare. I Kommunstyrelsen och Skellefteå krafts styrelse har vi haft ordinarie ledamöter, liksom i sju av kommunens nämnder. I två nämnder har vi haft ersättarplats. Under året har Dennis Johansson avsagt sig platsen i Bygg- & miljönämnden och ersatts av Anders Hård. Giulia Frigo Dahlgren har avsagt sig platsen i Kulturnämnden och ersatts av Runa Ceder.

Fortsätt läsa Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015

Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnens och ungdomarnas Skellefteå

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Förskola

Öppenhet för alternativa barnomsorgsformer (icke vinstdrivande)
  • Pedagogisk och hälsofrämjande storlek på barngrupperna
  • Ekologisk mat från producenter som håller minst samma djurhållningsregler som vi har i Sverige.
  • Barnen ska skyddas från skadliga effekter från alla typer av elektromagnetisk strålning
  • Förskolan ska vara miljö fri från skadliga gifter och kemikalier, leksaker m.m. bör ses över på alla förskolor.
  • Kompetenshöjning för personalen bl.a. inom genuspedagogik
  • Natur- och kulturskola
  • Nolltolerans mot mobbning
  • Fler specialpedagoger
  • Vi vill införliva FN’s barnkonvention i kommunens styrkort

Fortsätt läsa Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram