Kategoriarkiv: Stadgar

Stadgar för Miljöpartiet det gröna, Skellefteå

Kommunorganisation inom Miljöpartiet de gröna

Antagna påårsmötet 2011-02-14

Reviderade på årsmötet 2016-02-06

Upphävda på årsmötet 2017-02-04

§ 1 NAMN
Partiets namn är ”Miljöpartiet de gröna i Skellefteå”.

§ 2 ÄNDAMÅL
Partiets uppgift är att i Skellefteå kommun bedriva politisk verksamhet i enlighet med antagna program och beslut och på grundval av riksorganisationens politiska principer.

§ 3 MEDLEMSKAP
Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och stadgar och som betalar fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap.

Fortsätt läsa Stadgar för Miljöpartiet det gröna, Skellefteå