Kategoriarkiv: Har hänt

Extra årsmöte måndagen 16 april

Efter ordinarie årsmöte återstår framförallt en del fyllnadsval att göra.

Tid: 18.30

Plats: Brinken sal E1, strax till vänster efter entrén.

Dagordning för extra årsmöte med Miljöpartiet

§1   Mötet öppnas

§2  Val av mötesordförande, sekreterare och justerare, 2 st

§3  Fastställande av röstlängd

§4  Frågan om mötets behöriga utlysande

§5  Fastställande av dagordning

§6  Budget

§7  Verksamhetsplan

§8  Valplan

§9  Fyllnadsval till styrelsen, en kvinna

§10 Fyllnadsval av en revisor, extern.

§11  Fyllnadsval till valberedningen, en kvinna och en man

§12 Val av valsamordnare

§13 Arbetsordning för styrelsen

§14 Övriga frågor

§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Lasse Johansson


Miljöpartiet de gröna Skellefteå

Glad kulturminister på besök i Skellefteå

-Biblioteken är fantastisk aorta genom hela vårt land, det sa Alice Bah Kunhke, kultur- och demokratiminister när hon besökte Skellefteå 16 mars på inbjudan från Miljöpartiet. Hon berättade att biblioteken och kulturskolan i dagarna kommer att få besked om ökat statligt stöd. Hon pekade på vikten av utbildad personal – biblioteken ska inte fungera som socialkontor.

Fortsätt läsa Glad kulturminister på besök i Skellefteå

Årsmöte MP Skellefteå

Söndagen den 11 mars äger årsmötet för MP Skellefteå rum.

Plats: Medlefors

Tid: 10.00

Vi håller till i Paradiset. Startar 10.00 med lite fika, sedan  startar årsmötesförhandlingarna. 12.00 äter vi lunch och sedan fortsätter förhandlingarna. Vi kan hålla på till 16.00 men om vi blir klara dessförinnan kan vi ägna tiden åt något annat som meddelas senare. Köket behöver veta hur många som tänker närvara. Därför anmäl deltagande och ev. speciella behov i matväg till: isbu0001@gmail.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet dvs måndag den 19 februari.

Fortsätt läsa Årsmöte MP Skellefteå

MIDDAG MED MAX

Tid: Tisdag den 30 januari. Kl. 17.00

Plats: Nordanåcafeet.

Miljöpartiet de gröna Skellefteå bjuder intresserade medlemmar på middag och trevliga samtal tillsammans med vår EU-parlamentariker Max Andersson.

– Vad händer med Europa efter Brexit, flexibilitet eller överstatlighet?

– Vad händer med frihandelsavtalen?

– Kan EU stoppa farliga kemikalier?

– Hur arbetar EU mot den illegala handeln med växter och djur?

– Gruvbrytning – ett hot eller en möjlighet?

Detta är exempel på några av de områden som Max särskilt har arbetat med under sin period i EU-parlamentet.

Anmälan: Till wasterby@gmail.com senast Sön. 28/1.

(En fiskrätt är beställd. Ange om du vill ha vegetariskt.)

SAMTAL MED MAX

Tid: Tisdag den 30 januari. Kl. 18.00

Plats: Nordanåcafeet.

Miljöpartiet de gröna Skellefteå bjuder intresserade till trevliga samtal tillsammans med vår EU-parlamentariker Max Andersson.

– Vad händer med Europa efter Brexit, flexibilitet eller överstatlighet?

– Vad händer med frihandelsavtalen?

– Kan EU stoppa farliga kemikalier?

– Hur arbetar EU mot den illegala handeln med växter och djur?

– Gruvbrytning – ett hot eller en möjlighet?

Detta är exempel på några av de områden som Max särskilt har arbetat med under sin period i EU-parlamentet.

Välkomna!

Diskussionsmöte Valplanering mm

Diskussionsmöte på Medlefors söndag den 14 januari
Program
10.00 Samling Medlefors Paradiset
10.10 Lokala valet 2018
-Valplanering
-Budget
-Valreklam
– Valmanifest
– övrigt
12.00 c:a Lunch
12.45 Fortsättning lokala valet 2018
14.00 Region och val
– val av fler ombud och diskussion om ombudens uppdrag
– valberedningens förslag till regionlista och riksdagslista (rådgivande eller beslutande?)
15.00 Avslutning

För att kunna boka lunch för tillräckligt antal personer behöver vi få veta om du kommer. Meddela till j.lasse45@gmail.com senast 2018-01-11.