Kategoriarkiv: Information från styrelsen

Dagordning för Styrelsemöte 2017-02-13

Kl 18.30 i Vuxenskolan, Kanalgatan 32

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötessekreterare och justerare

§3 Fastställande av dagordningen

§4 Konstituerande

a) Val av kassör
b) Val av vice ordförande?
c) Ständig sekreterare?
d) Val av IT-ansvarig
e) Val av arkivansvarig
f) Stående adjungeringar
g) Genomgång av arbetsordningen
h) Form för kallelsen
i) Dokumenthantering, protokoll mm

§5 Eventuella adjungeringar

§6 Översyn av rutiner och policys

§7 Kalendarium med tid, plats och antal styrelsemöten

§8 Årsmötesbesluten

§9 Föregående mötesprotokoll

§10 Ekonomisk rapport

§11 Pågående ärenden

Medlemsmöten hösten 2015

Utbildning

Vi behöver alla lära oss mer om vår interna kommunikationsplattform i Google. Därför planeras en studiecirkel, med tre träffar och möjlighet att fråga och diskutera däremellan.

Start 14 november 12.30 – 16.00, därefter två träffar, 26 november och 9 december, båda 18.30 – 20.30. Styrelsen, kommungruppen, valberedningen och revisorer förväntas delta och alla medlemmar är välkomna.

Anmälan till jan-erik.engman@mp.se senast 8 november. Alla anmälda får ytterligare information om plats mm.

Fortsätt läsa Medlemsmöten hösten 2015

Stadgar för Miljöpartiet det gröna, Skellefteå

Kommunorganisation inom Miljöpartiet de gröna

Antagna påårsmötet 2011-02-14

Reviderade på årsmötet 2016-02-06

§ 1 NAMN
Partiets namn är ”Miljöpartiet de gröna i Skellefteå”.

§ 2 ÄNDAMÅL
Partiets uppgift är att i Skellefteå kommun bedriva politisk verksamhet i enlighet med antagna program och beslut och på grundval av riksorganisationens politiska principer.

§ 3 MEDLEMSKAP
Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och stadgar och som betalar fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap.

Fortsätt läsa Stadgar för Miljöpartiet det gröna, Skellefteå