Kategoriarkiv: Information från styrelsen

Dagordning för Styrelsemöte 2017-02-13

Kl 18.30 i Vuxenskolan, Kanalgatan 32

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötessekreterare och justerare

§3 Fastställande av dagordningen

§4 Konstituerande

a) Val av kassör
b) Val av vice ordförande?
c) Ständig sekreterare?
d) Val av IT-ansvarig
e) Val av arkivansvarig
f) Stående adjungeringar
g) Genomgång av arbetsordningen
h) Form för kallelsen
i) Dokumenthantering, protokoll mm

§5 Eventuella adjungeringar

§6 Översyn av rutiner och policys

§7 Kalendarium med tid, plats och antal styrelsemöten

§8 Årsmötesbesluten

§9 Föregående mötesprotokoll

§10 Ekonomisk rapport

§11 Pågående ärenden

Brev till partistyrelsen och riksdagsgruppen

Miljöpartiet i Skellefteå hade den 14:e juni ett medlemsmöte för att diskutera situationen i partiet. Under mötet utkristalliserades fyra frågor som vi lade ut på vår interna debattsida för att fortsätta diskussionen. Utifrån mötet och den efterföljande debatten vill vi ställa några frågor och ge vår syn på läget.

Fortsätt läsa Brev till partistyrelsen och riksdagsgruppen

Medlemsmöten hösten 2015

Utbildning

Vi behöver alla lära oss mer om vår interna kommunikationsplattform i Google. Därför planeras en studiecirkel, med tre träffar och möjlighet att fråga och diskutera däremellan.

Start 14 november 12.30 – 16.00, därefter två träffar, 26 november och 9 december, båda 18.30 – 20.30. Styrelsen, kommungruppen, valberedningen och revisorer förväntas delta och alla medlemmar är välkomna.

Anmälan till jan-erik.engman@mp.se senast 8 november. Alla anmälda får ytterligare information om plats mm.

Fortsätt läsa Medlemsmöten hösten 2015