Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll 2015

MP Styrelsemöte nr 7 (2015-08-10)

Det underskrivna protokollet kommer att bifogas så fort det lämnats in till IT-ansvarig

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Jan-Erik Engman, Kent Holmkvist, Karin Risberg
Frånvarande: Lasse Johansson, Runa Ceder, Anders Ahlberg (ersättare), Lisa Abdegon (ersättare), Dennis Johansson (ersättare), Benny Lindqvist (ersättare).

Fortsätt läsa MP Styrelsemöte nr 7 (2015-08-10)

MP Styrelsemöte nr 6 (2015-06-03)

Det underskrivna protokollet kommer att bifogas så fort det lämnats in till IT-ansvarig

§1 Mötet öppnas

Närvarande: Jan-Erik Engman, Kent Holmkvist, Karin Risberg, Lisa Abdegon (ersättare)
Frånvarande: Lasse Johansson, Runa Ceder, Anders Ahlberg (ersättare), Dennis Johansson (ersättare), Benny Lindqvist (ersättare).

Fortsätt läsa MP Styrelsemöte nr 6 (2015-06-03)

MP Styrelsemöte nr 3 (2015-03-12)

Närvarande: Jan-Erik Engman, Kent Holmkvist, Lasse Johansson, Karin Risberg

  1. Presentation av närvarande. Alla känner inte varandra sedan tidigare.
  2. Val av mötesordförende Jan-Erik, mötessekreterare Karin och justerare Lasse.
  3. Genomgång av förra styrelsemötesprotokollet från 2 februari: Vi ser att beslut i frågan om en arvoderad kanslist ligger kvar hos styrelsen. Detta läggs till dagordningen.
  4. Fastställande av dagordningen.
  5. Ekonomisk rapport: pga några öppna transaktioner (feldebitering från Norran) så har Magnus ännu inte lämnat över det ekonomiska ansvaret till Kent. Styrelsen beslutar att Kent ska kontakta Magnus för att ta över i vilket fall, så styrelsen får kontroll över ekonomin.
  6. Revisorns rapport har kommit. Jan-Erik ska maila ut den till styrelsemedlemmarna. Dessa ska läsa och höra av sig omgående till Jan-Erik om det är något som kräver en åtgärd. Annars lägger vi den till handlingarna vid nästa styrelsemöte.
  7. Frågor från årsmötet

Fortsätt läsa MP Styrelsemöte nr 3 (2015-03-12)