Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll 2016

Styrelsemöte 9 (2016-11-14)

Miljöpartiet Skellefteå
Styrelsemötesprotokoll 2016-9
Datum: 2016-11-14

Det underskrivna protokollet kommer att bifogas så fort det lämnats in till IT-ansvarig

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Jan-Erik Engman (ordförande), Karin Risberg (ordinarie ledamot), Lasse Johansson (ordinarie ledamot), Benny Lindqvist (tjänstgörande ersättare)

Fortsätt läsa Styrelsemöte 9 (2016-11-14)