Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll 2017

Styrelsemöte 8 (20171023)

                                                      Styrelsemöte 8 (20171023)

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Hans Brettschneider, Isak Burman, Jan-Erik Engman, Lasse
Johansson, Eva Lindberg

§2 Val av sekreterare och justerare
Lasse valdes till sekreterare och Isak till justerare.
Mötet inleddes med att Hans informerade om.
a) Möte om profilfrågor för MP Skellefteå i kommunhuset onsdagen den
25/10.
b) Inbjudan till konferens En trygg valrörelse för två representanter/parti
201712.11 kl.10.00-15.30 via videolänk i Bildstudion Campus.
c) Besök i kommunen av Peter Eriksson 7 november. Ett tiotal medlemmar
i Mp kan delta i lunchen med Peter 11.30-12.30.

Fortsätt läsa Styrelsemöte 8 (20171023)

Styrelsemöte 1 (2017-01-09)

Miljöpartiet Skellefteå
Styrelsemötesprotokoll 2017-1
Datum: 2017-01-09

Underskrivet protokoll kommer att bifogas så fort det lämnats in till IT-ansvarig

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Jan-Erik Engman (ordförande), Karin Risberg (ordinarie ledamot), Lasse Johansson (ordinarie ledamot), Benny Lindqvist (tjänstgörande ersättare), Lars-Åke Lindkvist (tjänstgörande ersättare)

Fortsätt läsa Styrelsemöte 1 (2017-01-09)