Kategoriarkiv: Kommungruppen

UPPTAKT 2017

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå Inbjuder dig till

UPPTAKT 2017

Välkommen till en kommunpolitisk seminariehelg med valåret i fokus. På Medlefors folkhögskola, Lördag och Söndag 4-5 mars.

Mycket har hänt i Skellefteås kommunpolitik sedan valet. Dels i vårat eget parti, där flera har slutat och nya har kommit in. Men även i andra partier, med fyra nya gruppledare, sprucken allians och ett helt nytt parti. Det är dags för reflektion och analys. Hur skall vi se på situationen och vilken är egentligen Miljöpartiets roll i Skellefteås kommunpolitik? Nu och inför valåret 2018.

Vi börjar Lördagen med mera strategiska diskussioner om hur vi bör arbeta, vad vi bör sträva efter och vilka frågor vi bör driva. Här får vi också hjälp av Tomas Frejarö (f.d. Skellefteå) som framgångsrikt ingått i styret av Härnösands kommun i koalition med Socialdemokraterna. Eftermiddagen övergår till några mera konkreta frågor som känns aktuella att ta ställning till.

Söndagen är en skrivarstuga. Vi behöver kraftsamla när det gäller motioner och interpellationer till kommunfullmäktige. Det gäller både att kläcka idéer och att faktiskt få idéerna på pränt. I detta arbete kan alla som har idéer eller vill vara med delta, (även om det är någon i fullmäktigegruppen som måste skriva under). Vilka frågor tycker du vi ska driva?

Inbjudan vänder sig i första hand till kommunpolitiskt aktiva, men även du som kanske funderar på uppdrag i kommunpolitiken är välkommen att anmäla dig.

Du kan anmäla dig till den ena eller till båda dagarna. Anmälan senast Måndag den 27 febr. till: wasterby@gmail.com eller 073- 805 1666

PROGRAM LÖRDAG 4 mars.

10.00 Välkommen,
Med en orientering i Skellefteåpolitiken

10.45 Mp-Skellefteå igår och idag. Vad vill vi. Sakområden, samverkan och prioriteringar

11.30 Vad vi lyckats med i Mp-Härnösand

12.00 Lunch.

13.00 Erfarenheter av opposition och majoritet

13.30 Vad vill vi? En strategidiskussion. Med perspektivet 2018.

14.30 Fika

15.00 Gruppdiskussioner:
– Behövs en ny trafiklösning för centrum?
– Vilka profilfrågor ska vi ha 2017?

16.00 Avslutning

PROGRAM SÖNDAG 5 mars.

10.00 Idéer till motioner/interpellationer.
Vilka initiativ vill vi ta?

10.45 Introduktion till motionsskrivande.
. Form, innehåll, rutiner.

11.15 Skrivarstuga
Där vi hjälper och peppar varandra.

12.00 Lunch

13.00 Skrivarstuga forts.

14.00 Avslutning med fika

Upptakt 2017 inbjudan

 

Dagordning Kommunstyrelsemöte 2016-02-23

Se bifogd pdf för dagordning

HEJ!
Här kommer kallelsen till inför KS mötet. se bilaga för ärendelista, skickar ett extra mail med ärendehandlingarna, dessa kan vara för stora så att det inte kommer fram men finns då i ”assistent”
* rapport nämnder- de som känner att det har något som de vill rapporetera meddelar detta i förväg till mig.
OBS! pga ändrade rutiner i köket kan vi inte beställa kaffe/fika till mötet.
Vi förutsätter att ni som sitter på kommunala uppdrag deltar på mötet
Program
18.30 Info gruppledare/parti sekreterare (bl.a. info om arbetsbeskrivning/ årsmöte)
18.35 Info ”storregion”
18.40 Rapport nämnder*
19.00 KS ärenden
20.30 Avslut

KS160223

Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå

KOMMUNGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

KOMMUNGRUPP OCH FULLMÄKTIGEGRUPP

Kommungruppen består av de som varit invalda i Kommunfullmäktige samt i kommunens nämnder och styrelser. I Kf. har vi varit representerade på fyra stolar och med två ersättare. I Kommunstyrelsen och Skellefteå krafts styrelse har vi haft ordinarie ledamöter, liksom i sju av kommunens nämnder. I två nämnder har vi haft ersättarplats. Under året har Dennis Johansson avsagt sig platsen i Bygg- & miljönämnden och ersatts av Anders Hård. Giulia Frigo Dahlgren har avsagt sig platsen i Kulturnämnden och ersatts av Runa Ceder.

Fortsätt läsa Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015

Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnens och ungdomarnas Skellefteå

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Förskola

Öppenhet för alternativa barnomsorgsformer (icke vinstdrivande)
  • Pedagogisk och hälsofrämjande storlek på barngrupperna
  • Ekologisk mat från producenter som håller minst samma djurhållningsregler som vi har i Sverige.
  • Barnen ska skyddas från skadliga effekter från alla typer av elektromagnetisk strålning
  • Förskolan ska vara miljö fri från skadliga gifter och kemikalier, leksaker m.m. bör ses över på alla förskolor.
  • Kompetenshöjning för personalen bl.a. inom genuspedagogik
  • Natur- och kulturskola
  • Nolltolerans mot mobbning
  • Fler specialpedagoger
  • Vi vill införliva FN’s barnkonvention i kommunens styrkort

Fortsätt läsa Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram