Kategoriarkiv: Uncategorized

Kommentar till Jabar Amins debattartikel i SvD.

Precis som Jabar Amin uttrycker så står vi inför utmaningar vars allvar blir tydligare för var dag som går. Utrotning av arter sker i ett allt högre tempo. Utsläppen av klimatgaser ökar alltjämt. Större ekonomiska klyftor skapar konflikter och frustration i Sverige och utomlands.

Med miljöpartiet i regeringen har resurserna till klimat- och miljöarbetet ökat, även om vi är många som vill se ännu fler åtgärder. Det politiska miljöarbetet på lokal nivå sker ofta lite i skymundan, men det har ett stort värde. Inte minst för att visa på vilka möjligheter ett framtida samhälle har. Det är där som vi lägger vår tid, ofta ideell, och ofta med ett lite dåligt samvete gentemot nära och kära. För att vi som lokalpolitiker ska orka så är ett stöttande och fungerande distrikt oerhört viktigt.

Mp – Västerbotten har inte fungerat som distriktsorganisation på många år. Ett ohållbart arbetsklimat har lämnat efter sig negativa tidningsrubriker, avhoppade medlemmar, förlorade kompetenser och tappade sugar. Under flera år har Miljöpartiet på nationell nivå försökt stötta distriktsorganisationen för att komma tillrätta med problemen. Ett arbete som vi i lokalavdelningarna följt med stora förhoppningar. Tyvärr har det på senaste tiden blivit tydligt att någon förändring inte finns inom synhåll. Vi fann det därför nödvändigt att kräva av partistyrelsen att interimistiskt ta över distriktsstyrelsens uppdrag i mp – Västerbotten. För oss är detta på inget sätt en personfråga. Vi vill ha ett fungerande distrikt så att vi kan ägna oss åt det vi brinner för: grön, hållbar politik i en tid då den behövs som mest.

För oss är ett fungerande partidistrikt

- en öpen och transparent organisation där allas åikter kommer fram och tas på allvar.

- en resurs som stöttar lokalavdelningarna att klara av sina uppdrag.

- en samlingspunkt för gröna och hållbara idéer och lösningar.

- en hållbar organisation där våra solidariteter gentemot vår natur, våra medmänniskor och våra kommande generationer avspeglas i det sätt som vi behandlar varandra.

Vi hoppas att vi blir många som jobbar tillsammans för detta.

Krister Andersson, Miljöpartiet de gröna, Vännäs

Lasse Johansson, Miljöpartiet de gröna, Skellefteå

 

Styrelsemöte 9 (2016-11-14)

Miljöpartiet Skellefteå
Styrelsemötesprotokoll 2016-9
Datum: 2016-11-14

Det underskrivna protokollet kommer att bifogas så fort det lämnats in till IT-ansvarig

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Jan-Erik Engman (ordförande), Karin Risberg (ordinarie ledamot), Lasse Johansson (ordinarie ledamot), Benny Lindqvist (tjänstgörande ersättare)

Fortsätt läsa Styrelsemöte 9 (2016-11-14)

Kemikalier i barns vardag

Välkommen till en föreläsning om kemikalier i barns vardag.
Visste du att många kemikalier påverkar oss mest som barn när kroppen utvecklas?
Val av ytskikt, leksaker, inventarier, utomhusmaterial, mat m.m. påverkar hur mycket kemikalier barn utsätts för i sin vardag. Där kan vi vuxna påverka och göra skillnad.

Dag: 20 september
Tid: kl 19-21
Lokal: Forumsalen Campus, Skellefteå
Föreläsningen är kostnadsfri och ingen föranmälan behövs.
Föreläsare är Emma Thorstensson, kemiingenjör och miljökonsult på SundaHus i
Linköping AB. Emma har lång erfarenhet av inventeringar och utredningar av
inomhusmiljön i lokaler där barn ofta vistas.

Ur innehållet:
• Kemikalier på dagordningen
• Varför måste vi prata kemikalier?
• Vad är farligt?
• Varför finns de farliga kemikalierna?
• Varför är barn mer utsatta?
• Vad ska man tänka på när man köper saker?
Frågor? Kontakta kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3 eller kundtjanst@skelleftea.se
Kemikaliesmarta
Skellefteå