Internt

Glad kulturminister på besök i Skellefteå

-Biblioteken är fantastisk aorta genom hela vårt land, det sa Alice Bah Kunhke, kultur- och demokratiminister när hon besökte Skellefteå 16 mars på inbjudan från Miljöpartiet. Hon berättade att biblioteken och kulturskolan i dagarna kommer att få besked om ökat statligt stöd. Hon pekade på vikten av utbildad personal – biblioteken ska inte fungera som socialkontor.

Hon talade också för den offentliga konsten, den ska roa och ifrågasätta, och inte begränsas om den inte bryter mot svensk lag.

– Bara starka demokratier mäktar med den fria konsten”, sa Alice Bah Kuhnke som oroas över att demokrati och yttrandefrihet naggas i kanten i flera europeiska länder. I Sverige talas det om ”vita fläckar” som media inte bevakar. Men nya stödformer för media är nu på väg och de kommer att vara teknikneutrala.

Under dagen hade Bah Kuhnke träffat företrädare för bl a Skellefteå Museum och Nordsken som samlar spelintresserade i Skellefteå, inom allt från brädspel, itspel, serier och lajvteater. Ordförande för Nordsken Linn-Marie Edlund använde ordet ”nördkultur” och var glad över kommunens uppbackning.

– Vi har fått ett jättestöd. Kommunen har förstått grejen att lyfta den ungdomliga kulturen.

Hon berättade att Nordsken jobbar aktivt med inkludering, t ex att intressera kvinnor för e-sporter. När man nu i maj ska ordna ett spelkonvent kommer man att inbjuda brett, vända sig till konstnärer.

Anders Jansson, chef för Skellefteå Museum, framhöll att vi borde sluta att tala om finkultur och annan kultur. Vi bör hellre tala om vad kulturen gör och vara öppna för att bjuda in fler aktörer, ”även om det är lite läskigt att släppa sargen”, som han sa.

Barbro Viklund