Bygg en bro som löser problem, inte en som skapar.

Så har då Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet bestämt sig för att svika sitt löfte och strunta i folkomröstningen. Att bygga en bro över älven i Centrum är tydligen den symbolfråga som ska visa vad som skiljer Socialdemokratisk politik från övriga partiers i valet 2018. Man försöker motivera detta med förtätningen i centrum och hotar med risken för ”trafikinfarkt”. Lite rörande i sammanhanget eftersom det är ett ord som brukar användas när det pratas om trafiken i t ex Rom eller Los Angeles. Om den här debatten ska bli meningsfull behövs nog lite bättre känsla för proportioner, och lite bättre bevakning av hur det ser ut i omvärlden.

 

Det bostadsbyggande som har genomförts de senaste åren i Skellefteå har nästan uteslutande varit i form av förtätning i centrala stan. Så är det också meningen att det ska fortsätta enligt den nyligen antagna centrumplanen. Det ser likadant ut i många andra städer. Bostadsbyggandet bedrivs genom förtätning i städernas centrala delar. Men det brukar då motiveras med att förtätning minskar behovet av transporter, ökar möjligheten att klara transporter med cykel och kollektiva färdmedel samt minskar behovet av privatbilism bl a med gemensamma bilpooler. Förtätning används som metod för att minska trafikarbetet samt skapa underlag för rejäla satsningar på rationella kollektivtrafiklösningar och snabba cykelleder. Men det har tydligen inte nått fram till den Socialdemokratiska ledningen i Skellefteå. Här vill man fortfarande planera för att alla boende i centrum skall ha egen bil, parkeringsplats och fria bilvägar för att utföra alla sina ärenden.

 

Miljöpartiet de gröna vill göra det möjligt att bo i Centrala stan utan att ha bil, och att bygga bostäder där utan att behöva bygga motsvarande parkeringsplatser. Vi vill leda den genomgående nord-sydliga trafiken i ett östligt läge via en bro på Hedensbyn. En bro som förutom att kraftigt minska avgasutsläppen från den tunga trafiken i centrum skulle göra att Räddningstjänsten får effektivare utryckningsvägar när de snart flyttar. En bro i östra ledens förlängning som då också skulle få bli Skellefteå kommuns redan utlovade medfinansiering för en ny E¤, om och när Trafikverket nu eventuellt tänker flytta den bort från Viktoriabron.

Detta är alltså INTE fråga om att Skellefteå skulle bygga en ny E4 åt Trafikverket. Detta handlar om att använda pengarna för den utlovade medfinansieringen till något som Skellefteborna skulle ha stor nytta av redan idag. Utformningen får i erforderlig omfattning göras i samråd med Trafikverket, så att bron underlättar och inte försvårar färdigställandet av E4-dragningen.

 

Miljöpartiet de gröna vill att centrala stan ska planeras för människor och att en rejäl satsning ska göras för att lösa transportbehoven med tidsenliga kollektiva och gemensamma lösningar. Miljöpartiet vill att det tunga trafikarbetet inte ska fördelas inom, utan ledas utanför stadens centrala delar. Det är bara så vi kan få en stad för mäniskor och en luft att andas som är fri från kväveoxider.

 

 

Hans Brettschneider

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *