Årsmöte MP Skellefteå

Söndagen den 11 mars äger årsmötet för MP Skellefteå rum.

Plats: Medlefors

Tid: 10.00

Vi håller till i Paradiset. Startar 10.00 med lite fika, sedan  startar årsmötesförhandlingarna. 12.00 äter vi lunch och sedan fortsätter förhandlingarna. Vi kan hålla på till 16.00 men om vi blir klara dessförinnan kan vi ägna tiden åt något annat som meddelas senare. Köket behöver veta hur många som tänker närvara. Därför anmäl deltagande och ev. speciella behov i matväg till: isbu0001@gmail.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet dvs måndag den 19 februari.

Dagordningen för årsmötet finns nedan. Övriga möteshandlingar kommer att meddelas senast en vecka före årsmötet.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare, justerare, 2 st
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Frågan om mötet är behörigen utlyst
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Verksamhetsberättelse
a) Styrelsen
b) Kommungruppen
§7 Styrelsens ekonomiska rapport
§8 Revisionsberättelsen
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§10 Fastställande av budget och verksamhetsplan
§11 Motioner
§12 Propositioner
§13 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
§14 Fastställande av lista till kommunfullmäktige
§15 Val av revisor(er)
§16 Val av ombud till distriktets representantskap
§17 Val av ombud och ersättare till partikongressen
§18 Val av valberedning och sammankallande till valberedning

§19 Val och utse klimatambassadör (bifogad pdf)
§20 Övriga frågor
§21 Mötet avslutas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *