Minskade ekonomiska klyftor i Sverige

av: BirGitta Tornérhielm (gitta)

Motionens brödtext

Sverige är det land inom OECD där fattigdomen ökat snabbast. Den rikaste femtedelen äger cirka 90 procent av tillgångarna.

Miljöpartiet behöver visa att vi vill ha utjämning, hur det kan gå till och hålla fram de vinster som följer av minskade klyftor.

Grundavdraget är det belopp av en persons årsarbetsinkomst som är skattefritt och som dras av direkt från bruttoinkomsten. För inkomståret 2016 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 000 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster, upp till 44 000 kr är grundavdraget 18 800 Därefter ökar det upp till en inkomst på 139 000 varefter grundavdraget minskar stegvis till 13 000 kr för en inkomst på 348 900 och däröver.

För dem som lever på mycket små inkomster är det orimligt att alls betala skatt då deras inkomster ligger i så låga intervall att de ändå behöver andra försörjningsstöd. Det vore därför bättre att i dessa fall öka tröskeln till skattebetalning genom att höja grundavdraget. På detta sätt borde fler människor kunna leva på sina inkomster av arbete.

Det är de med hög inkomst som mest nyttjar de miljöförstörande
verksamheterna. Därav en fördelningfråga.

Höjt grundavdrag är en stark injektion för småföretagare och landsbygdens utveckling

Vi yrkar

att MP lyfter fördelningfrågan

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att koalitionen MP/S höjer grundavdraget

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att statens finanser kompenseras med ökadeavgifter för verksamheter som är negativa för miljö och klimat.
Förslag
Sverige är det land inom OECD där fattigdomen ökat snabbast. Den rikaste femtedelen äger cirka 90 procent av tillgångarna.

Miljöpartiet behöver visa att vi vill ha utjämning, hur det kan gå till och hålla fram de vinster som följer av minskade klyftor.

Grundavdraget är det belopp av en persons årsarbetsinkomst som är skattefritt och som dras av direkt från bruttoinkomsten. För inkomståret 2016 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 000 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster, upp till 44 000 kr är grundavdraget 18 800 Därefter ökar det upp till en inkomst på 139 000 varefter grundavdraget minskar stegvis till 13 000 kr för en inkomst på 348 900 och däröver.

För dem som lever på mycket små inkomster är det orimligt att alls betala skatt då deras inkomster ligger i så låga intervall att de ändå behöver andra försörjningsstöd. Det vore därför bättre att i dessa fall öka tröskeln till skattebetalning genom att höja grundavdraget. På detta sätt borde fler människor kunna leva på sina inkomster av arbete.

Det är de med hög inkomst som mest nyttjar de miljöförstörande
verksamheterna. Därav en fördelningfråga.

Höjt grundavdrag är en stark injektion för småföretagare och landsbygdens utveckling

Vi yrkar

att MP lyfter fördelningfrågan

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att koalitionen MP/S höjer grundavdraget

att MP:s riksdagsgrupp föreslår att statens finanser kompenseras med ökadeavgifter för verksamheter som är negativa för miljö och klimat.

BirGitta Tornérhielm,

Vivianne Gunnarsson, Halit halitazizoglu, Karin Nilsson Jungerman, Ylva Wahlström, Hans Sternlycke, Rolf Öberg, Kerstin Allergren, Bengt Holvaster,Ylva Larsson, Lars Harms Ringdahl, Karin Michal, Robert Ahl, Lise-lott Alsenius, Gösta Even, Eivor Karlsson, Ingegerd Axelsson Duron. Annika Hansen-Eriksson, Jan Lindholm

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/minskade-ekonomiska-klyftor-i-sverige-1/_ts/j6KRCMA7zZnjOEV