Motion till kongressen (MP) 2017 om en folkomröstning om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen.

Av: Rebwar Hassan (rebwar)

Motionens brödtext

EU har ändrat inriktning från att ha verkat för de fyra principerna mellan länderna där varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav, till att sträva till att bli en federal stat. Med gemensam finanspolitik, skatter och valuta och en EU-armé samt egna gränstrupper för att nämna något av den planerade Storunionen Europa. Subsidiaritetsprincipen som skulle säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt har upphört att gälla och istället fattas detaljbeslut i Bryssel.

En mening med den Europeiska unionen var att övergripande beslut om samordning och förenkling av regelverk skulle göra Europa konkurrenskraftigare men resultatet har i många fall blivit det motsatta med miljontals jobb exporterade till låglöne- och klimatförstörande länder.

På så sätt minskar år efter år Sveriges självständighet. Efter att ha varit ett rike i tusen år håller vi på att bli en europeisk randprovins. Om detta varit i enlighet med det svenska folkets uttryckta vilja hade denna ordning åtminstone ägt något slags demokratisk legitimitet, men folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 gällde ett fördjupat mellanstatligt samarbete och inte deltagande i bygget av en europeisk superstat.

De som absolut inte vill ha självständiga stater är de globala och multinationella företagen med bankindustrin i spetsen. De vill inte att våra specifika intressen och politiska beslut på något sätt ska försvårar för deras expansion eller riskera deras marknadsandelar.

Att se sitt jobb bli automatiserat är kanske bra om andra jobb finns, att konkurrera med utländska företag och arbetare är bra om konkurrenten följer samma regelverk och inte löne- eller prisdumpar. Så är t.ex. inte fallet vare sig det gäller transporter eller byggarbeten i Sverige.

Förra året uttryckte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i ett brev till EU-kommissionen en stark oro för att företag ges subventioner för att flytta produktion från Sverige till andra EU-länder. EU kan alltså aktivt styra bort industri från Sverige till något mer ”behövande” land. Detta är helt oacceptabelt.

Global livsmedelsproduktion av mat framställd i industriell skala slår ut närodlade och nyttiga födoämnen. En ny rapport från SLU konstaterar att svenskt jordbruk kan föda en befolkning på hela 13.5 miljoner invånare, inklusive egen produktion av drivmedel och gödsel till jordbruket. Detta förutsätter dock en minskning av köttkonsumtionen till tidigare nivåer. Samt naturligtvis att den svenska livsmedelsproduktionen inte slås ut av produktion utan svenska djurskydds- och miljökrav. Globala läkemedelsföretag kommer att avskaffa all slags alternativmedicin. Det är också helt oacceptabelt.

Europeiska unionen arbetar metodiskt på att bygga upp en EU-armé. I skrivande stund rör det sig om en sammanlagd styrka om 60.000 man där fransmän och tyskar utgör huvudparten. NATO kommer i en nära framtid att utgöras av USA, EU, Storbritannien, Kanada och Turkiet. Sverige behöver inte ens ansöka om NATO medlemskap för EU ordnar det hela bakvägen. Värdlandsavtalet var en försmak på hur enkelt det kan ske.
En mot unionen avvikande utrikespolitik kan vi snart glömma och går EU i krig med Ryssland eller Kina eller Syrien behöver vi inte ens diskutera ett eventuellt Fredsdepartement.

Att medlemskap i unionen årligen kostar Sverige netto ungefär 30 miljarder kronor och att terrorister, vapen och narkotika flödar fritt in över gränsen medan stöldgods fria rullar ut är andra betydande avigsidor.

Den svenska staten har givit olika myndigheter i uppdrag att följa Brexit och det bör även Miljöpartiet göra. Brexit kommer att ge nyttiga erfarenheter för framtiden. För en framtid med antingen en reformerad union eller en före detta union.

Vi som skrivit under denna motion yrkar på att Miljöpartiet ska verka för en folkomröstning om medlemskap i den Europeiska Unionen med anledning av att EU nu utvecklas till något långt bortom den horisont vi såg för snart 25 år sedan.

Rebwar Hassan ,Stockholm
Valter Mutt, Göteborg

Förslag

Vi som skrivit under denna motion yrkar på att Miljöpartiet ska verka för en folkomröstning om medlemskap i den Europeiska Unionen med anledning av att EU nu utvecklas till något långt bortom den horisont vi såg för snart 25 år sedan.

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/motion-till-kongressen-mp-2017-om-en-folkomrostning-om-sveriges-medlemskap-i/_ts/dm3B7f4EK0Ti0wf