Om oss

Uppdrag Miljöpartiet Skellefteå

På denna sida listar vi personer som har uppdrag åt Miljöpartiet Skellefteå. Vi listar dock bara dom som godkänt att vi publicerar den informationen på hemsidan.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Socialnämnden

Bygg- och miljönämnden

Gymnasienämnden

Barn och grundskolenämnd

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Nämnden för support och lokaler

Konsument och överförmyndarnämnd

Personalnämnden

Skellefteå Kraft AB

Styrelsen Miljöpartiet Skellefteå

 • Isak Burman
  Isak Burman Ordförande

  070-559 98 39
  isbu0001@gmail.com

 • Barbro Viklund
  Barbro Viklund Ledamot
 • Lasse Johansson
  Lasse Johansson Ledamot
 • Elin Lundqvist Burlin
  Elin Lundqvist Burlin Ledamot
 • Hans Brettschneider
  Hans Brettschneider Ledamot
 • David Renström
  David Renström Ersättare
 • Benny Lindqvist
  Benny Lindqvist Ersättare
 • Elly Lindqvist
  Elly Lindqvist Ersättare
 • Milad Razani
  Milad Razani Ersättare

Valberedningen

 • Rune Wästerby
  Rune Wästerby Sammankallande
 • Ingegerd Saarinen
  Ingegerd Saarinen Ledamot
 • Robert Fjellström
  Robert Fjellström Ledamot