Organisation

Styrelse

Ordförande: Hans Brettschneider
v. ord: Barbro Viklund
kassör: Isak Burman
Sekreterare: David Renström
Ledamot: Linnea Öhman
Ersättare: Susanne Landström Löfgren
Ersättare: Gunnar Pettersson

Revisorer

Erik Wikström till ekonomisk revisor
Karin Risberg till verksamhetsgranskare.

Ombud

Linnea Öhman, Hans Brettschneider, Isak Burman och Jan-Erik Engman i nämnd ordning.
ersättare: David Renström, Susanne Landström Löfgren, Barbro Viklund och Bo-Gunnar Pettersson

Valberedningen

Rune Wästerby, sammankallande och Ingegerd Saarinen

Kommunfullmäktige

Hans Brettschneider, Linnea Öhman ers. Isak Burman, Ingegerd Saarinen

Kommunfullmäktiges valberedning- ers. Isak Buman

kommunstyrelsen

Ers. Hans Brettschneider
(+ Ers. Krisledningsnämnd)

Nämnder

Samhällsbyggnadsnämnden v.ordförande- Linnea Öhman
Fritidsnämnden- Isak Burman
Nämnden för support och lokaler- ers. Rune Wästerby
Gymnasienämnd- ers. Robert Fjellström
Gemensam överförmyndarnämnd- ers. Daniela Wikström
Konsumentnämnd- ers. Daniela Wikström
Kulturnämnd- ers. Barbro Viklund
Valnämnd- ers Isak Burman

Beredningar/ utskott

Demokratiberedning- Daniela Wikström
Revisor: Toseef Javaid

 

Bolagen

SSAB (Skellefteå Stadshus AB)- ers. Hans Brettschneider
Skellefteå Buss- David Renström

 

Stiftelser

Lövångers sockens livräntekassa: Barbro Viklund
Skeriafonden- ers. Hans Brettschneider
Rönnbäret- Hans Brettschneider

Referensgrupp översiktsplan Bureå

Rune Wästerby

Ombud Länstrafiken AB

ers. Hans Brettschneider