Miljöpartiet Skellefteå kommunalt partiprogram

Barnen och ungdomarna är vår framtid och vår grundpelare. Trygga barn med bra självkänsla ger nyfikna ungdomar som vill lära och utvecklas. Skolan/förskolan ska genomsyras av mångfald, delaktighet och en helhetssyn på inlärning.

Miljöpartiets valfilm 2018.

Nu går vi till val med planetens viktigaste fråga.
Vill du göra en skillnad och engagera dig i grön politik?

Senaste nytt