Extra årsmöte 2017-01-23

Miljöpartiet Skellefteå
Extra årsmöte protokoll
Datum: 2017-01-23

§1 Mötet öppnas

Närvarande: Jan-Erik Engman, Karin Risberg, Lasse Johansson, Ayna Rönnblom, Barbro Viklund, Eva Tunvall, Hans Brettschneider, Rune Wästerby, Isak Burman

§2 Val av ordförande, sekreterare, två justerare

Ordförande: Jan-Erik Engman
Sekreterare: Karin Risberg
Justerare: Lasse Johansson och Eva Tunvall

§3 Fastställande av röstlängd

Jan-Erik Engman, Karin Risberg, Lasse Johansson, Ayna Rönnblom, Barbro Viklund, Eva Tunvall, Hans Brettschneider, Rune Wästerby, Isak Burman

§4 Frågan om mötet är behörigen utlyst

Ja

§5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs

§6 Fyllnadsval till Fritidsnämnden

Isak Burman är föreslagen av valberedningen och väljs till ny ledamot i fritidsnämnden.

§7 Information om kommunens miljömål och FNs Agenda 2013. Förtedragande Jan Tarras-Wahlberg, miljöstrateg vid Skellefteå kommuns samhällsbyggnadskontor. Frågor och diskussion.

§8 Övriga frågor

Hans tar upp frågan om kyrkovalet. Vi återkommer till detta på årsmötet.

§9 Mötet avslutas

Sekreterare:

Karin Risberg

 

______________________________________

Justerare:

Eva Tunvall

 

______________________________________

Justerare:

Lasse Johansson

 

______________________________________

Ordförande:

Jan-Erik Engman

 

______________________________________

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *