Styrelsemöte 7 (20170925)

                                                      Styrelsemöte 7 (20170925)

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Isak Burman, Lasse Johansson, Eva Lindberg, Jan-Erik
Engman

§2 Val av sekreterare och justerare
Lasse valdes till sekreterare och Isak till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§4 Eventuella adjungeringar
Jan-Erik var adjungerad

§5 Föregående mötesprotokoll

§6 Ekonomisk rapport
Liksom under föregående styrelsemöte har det enligt Isak har det inte hänt
så mycket med ekonomin sen senast då utgifterna för deltagandet på
Trästockfestivalen var det som stack ut lite.
Isak har tagit över hemsidan och ska lägga ner debattsidan eftersom det
finns en fungerande sida på riksnivå.
Beträffande bussreklam inför valet konstaterades dels att det finns ett
erbjudande om reklamplats på hockeybussarna och att det å andra sidan inte
kommit något erbjudande om reklam på Skellefteå Bussbolags bussar.
Lasse fick i uppdrag att kolla upp hur det blir med det.
Isak fick i uppdrag att göra ett förslag till budget för 2018 som meddelas
styrelsen och kommungruppen.
§7 Pågående ärenden
a) Något extra årsmöte behövs inte då Eva åtog sig att tills vidare kvarstå
som ledamot i socialnämnden tills vidare med förbehåll att hon kan
underordna sitt engagemang där med hänsyn till sina studier.
b) Filmplanerna ska samordnas med valplan och våra prioriterade budskap.
c) Isak och Jan-Erik fortsätter att bygga hemsidan med utgångspunkt från
Jan-Eriks förslag.
Hemsidan blir tills vidare en stående punkt på dagordningen.
d) Ett utskick till medlemmarna om kommande verksamhet ska utformas av
Lasse liksom ett standardbrev till nyblivna medlemmar.
e)Då teaterpjäsen Röst blivit nedlagd diskuterades möjligheten att erbjuda
MP och GU-medlemmar biljetter till någon annan pjäs men inget förslag
kom upp.
f) Återvärvning av medlemmar som avförts från registret pga ej erlagd
avgift tycks skötas centralt. Varför vi ansåg det känns fel att ligga på
om det lokalt annat än i undantagsfall.
§8 Kommande möten
Ett utannonserat och öppet diskussionsmöte med utgångspunkt från batterifabriken
planeras till den 12/10 på kaféet Nordanå om det finns möjlighet
att boka. Lasse undersöker det.
Jan-Erik fick i uppdrag att kolla med Arne Müller om medverkan i ett kafémöte
om hans senaste bok.
Jan-Erik arbetar med valplanen tillsammans med arbetsgruppen.

§9 Utbildning/studieresopr
Den studieresa som föreslagits av Jan-Erik och Kent ströks ur planeringen pga
att det råder besöksförbud i den aktuella fiskodlingen.

§10 Inga övriga frågor avhandlades.

§11 Mötet avslutades

_________________________________________________________
Eva Lindberg
_________________________________________________________
Lasse Johansson
_________________________________________________________
Isak Burman

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *