Styrelsemöte 9 (20171127)

                                                      Styrelsemöte 9 (20171127)

§1 Mötet öppnas
Närvarande: Jan-Erik Engman, Lasse Johansson, Eva
Lindberg, Benny Lindkvist.

§2 Val av sekreterare och justerare
Lasse valdes till sekreterare och Benny till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§4 Eventuella adjungerade
Jan-Erik var adjungerad

§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport
Enligt Isak är det utgifterna i samband med offentliga mötet med Elin som
är det enda av vikt som kommer att belasta ekonomin.

§7 Pågående ärenden
a) Filmen
Diskussionen kring ett ev. samarbete med allianspartierna inför valet
gav en del idéer om vilka prioriterade områden vi vill föra fram till valet.
Men det återstår att diskutera närmare innan vi kan ge Johan Granstrand
underlag för en film.
b) Hemsidan
Jan-Erik jobbar på med att anpassa hemsidan efter våra önskemål.
c) Vuxenskolans flytt
Lasse skaffar en flyttkartong som vi kan packa ner våra grejor i. En
flyttfirma ombesörjer frakten. Den nya adressen blir Kanalgatan 41B. Vi
måste även märka ut att vi vill ha med vårat skåp.
d) Vi kan ev. kunna boka in en föreläsning om EU-angelägenheter med Max
Andersson någon gång under våren. Eva kollar med Max.

§8 Kommande möten
Jan-Erik har haft kontakt med Arne Müller om ett framträdande i Skellefteå
om sin nya bok, Stockholm, städerna och resten, om mekanismerna som
styr utvecklingen bort från landsbygd och till de stora städerna. Lasse kollar
lämplig lokal.

§9 Kommande möten
Medlemsmöte med pepparkakor och glögg den 11 december. Lasse gör
nödvändiga inköp.
Styrelsemöte den 18 december
Årsmöte den 17 februari på Medlefors. Lasse bokar lokal.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

§11 Mötet avslutades.

_________________________________________________________
Eva Lindberg
_________________________________________________________
Lasse Johansson
_________________________________________________________
Isak Burman

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *