Ta bort den tillfälliga lagen

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Av: Maini Sorri Hongslo (maini-sorri-hongslo-1)


Motionens brödtext

Sverige har den 21 juni 2016 lagt sig på EU:s lägsta nivå när det gäller möjligheter att få uppehållstillstånd. Lagen skulle vara tillfällig och gälla i 3 år.Remissinstansernas kritik mot lagen har varit skarp. RFSU skrev att förslagen strider mot ”Sveriges politiska tradition av att värna rätten till skydd för människor som inte har något annat val än att fly från krig, förföljelse, våld och hot”. UNHCR skrev att förslagen ”inte är förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas”.

Etikkommissionen skrev: ”Bland Etikkommissionens medlemmar finns flera framstående läkare, barn/vuxenpsykiater och somatiker med lång erfarenhet i vården av asylsökande och traumatiserade flyktingar. Man är minst sagt chockad över förslaget. ”
”Det är med stor oro vi tagit del av det aktuella lagförslaget som står i skarp kontrast till det Sveriges som ansett sig vara ett humanitärt land med en uttalad respekt för mänskliga rättigheter. Lagförslaget i sin helhet undergräver asylrätten och försvårar integrationen när människor i behov av skydd tvingas fortsätta leva i otrygghet.”

Integrationen försvåras och mänskliga tragedier utspelas inför våra ögon när tillvaron är fylld av osäkerhet inför framtiden och när familjeåterföreningen uteblir.

Miljöpartiet skriver i partiprogrammet: ” Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar.”
”Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig.”
”Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration.”
”Vi vill ha ett samhälle där ingen tvingas leva som papperslös, ett Sverige där ingen familj är splittrad, och en värld där alla kan röra sig fritt.”

Det är på tiden att Miljöpartiet gör allvar av sitt partiprogram, gör allt för att den tillfälliga lagen ska försvinna och arbetar hårt med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar, en fristad från förföljelse, tortyr och krig.


Förslag

Vi yrkar:att Miljöpartiet i riksdag och regering med all kraft verkar för att den tillfälliga lagen försvinner

att Miljöpartiet i riksdag och regering aktivt arbetar med opinionsbildning för ett öppet samhälle utan murar

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/ta-bort-den-tillfalliga-lagen/_ts/zPApb95chs1uzc5