Tillsätt expertgrupper!

Miljöpartiet behöver bli bättre på att tillvara på den kunskapsbank medlemmarna besitter

Av: Isak Betsimon (isak-betsimon)


Motionens brödtext

Miljöpartiet består av flera duktiga och engagerade medlemmar som har flerårig livs- och arbetserfarenhet inom olika sakområden som kan tas till vara på mycket bättre än vad det hittills har gjorts.Vi har olika kommittéer, nätverk och intressegrupper som diskuterar olika frågor inom vissa specifika område och som gör stor nytta för partiet. Vad vi däremot saknar är en tillsatt grupp av medlemmar som har expertkunskap inom ett visst område som kan vara till användning en eller två gånger per år, beroende på hur behovet ser ut.

Rollen skulle kunna vara att agera som en bollplank eller stöd för både inom frågor som berör själva partiet eller politiken, d.v.s. för både riksdagsgruppen, kanslipersonal och partistyrelsen. Vi får exempelvis propositioner eller motioner som vi ska ta ställning till eller som vi vill få ut. Då kan det vara bra att en grupp personer med den specifika sakkunskapen kan granska innehållet för att ge det någon form av en extra kvalitetsstämpel. Det kan vara allt ifrån ekonomi, biologi, medicin, pedagogik eller annat. Det här skulle också minska belastningen av partiets kanslipersonal och effektivisera deras arbete.

Vi är övertygade om att det finns engagerade medlemmar som vill stödja arbetet att göra partiet mer framgångsrikt och kommer att göra det om möjligheten finns.

Vi vet att partistyrelsen och riksdagsgruppen är talespersoner för olika områden, de skulle kunna (men behöver självfallet inte) samla en grupp experter inom deras ansvarsområde. Gruppen behöver inte vara arvoderad och arbetsformen kan se olika ut beroende på hur behovet ser ut. Miljöpartiet vill göra mycket för att förbättra samhället. Det finns en enorm kunskapsbank inom miljöpartiet. Låt det inte gå förlorad.


Förslag

– att partistyrelsen tar fram en arbetsform som ger sakkunniga partimedlemmar ett forum för stöd till partistyrelsen och riksdagsgruppen i det politiska arbetet.

 

För att stödja denna motion: Klicka på nedanstående länk.

https://mp.voteit.se/motioner-kongress-2017/tillsatt-expertgrupper/_ts/hhLtAIspyu6kV4g